söndag 23 juni 2024
renar och skog

Renen och skogen

Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser. Skogen har betydelse för klimatet och klimatet påverkar skogen. Men vilken är skogens betydelse ur ett samiskt perspektiv?

Skogen är idag en högprioriterad fråga på den globala politiska arenan. I Nagoya under konventionen om biologisk mångfald beslutades att avskogningen i världen ska halveras och där det är möjligt stoppas innan år 2020. I Cancún under klimatkonventionen beslutade världens länder om ett särskilt program för att stödja de fattiga länderna att bevara sin skog och hindra utarmningen av skogen för klimatets skull.

Hållbar utveckling av skogen
Regeringar, myndigheter och frivilligorganisationer gör gemensamma ansträngningar för att stärka en hållbar förvaltning, brukande, bevarande och utveckling av skog till förmån för nuvarande och kommande generationer.

Den arktiska skogen är en sammanhängande naturresurs

Yttre påverkan
Den arktiska skogen är en sammanhängande naturresurs för både djur och människor. Den samiska kulturen påverkas av den fragmentering som sker i naturlandskapet, inte minst av det storskaliga skogsbruket. Utan lavhedar och hänglavsskogar saknas naturligt renbete. Contortaskogar, grövre markberedningsmetoder och gödslade skogsområden försvårar möjligheten att bedriva renskötsel.

Skogen skyddar
I en frisk skog kan människor föra renarna på ett kontrollerat renbete under den långa arktiska vintern. Renarna är skyddade för vinterstormar och under långa kalla nätter. De har tillgång till både lavar på marken och trädlavar. På sommaren får skogsrenarna, som inte har tillgång till snöfläckar på kalfjället, skydd och svalka i tjocka granskogar med höga träd. Större sammanhängande områden av naturskog på tajgan är ett skydd mot rovdjurens härjningar.

Skog för renbetning
En skog som är bevarad för renbetning är en skog som är ekologisk, har biologisk mångfald och som är motståndskraftig. Klimatförändringarnas effekter mildras i en skog som bevarats för renbete eftersom skogens helhet samspelar på ett sätt som gör att de onaturliga fluktuationerna inte förstärks, så som i industriskogen.  En skog som är bra för renarnas välbefinnande är också en skog som medför välbefinnande för människorna, för de enskilda samerna. I Sápmi är det det samiska folket som äger rätten till renskötseln, men det är de enskilda samerna som äger renarna.

Skog för människor
I en bra skog finns tillgång på slöjdmateriel. Tillgången på skogsfågel, örter och olika sorters bär gör det lättare att leva ett liv baserat på  traditionell kunskap. Kunskapsöverföring mellan generationer underlättas och gemenskapen förstärks, gemenskapen mellan människor och gemenskapen med naturen. Allt hänger ihop i ett hållbart landskap.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?