söndag 16 juni 2024

Bygdemedel

Bygdemedel är en domstolsbestämd ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna. Det finns speciellt avsatta medel för främjande av rennäringen.

När det gäller främjande av rennäringen fattas beslut om låne- och bidragsärenden av Sametinget enligt 9 § förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter. Sametinget beslutar sedan 2007 om bidrag från bygdeavgifter till främjande av rennäringen, främst till investeringar i nybyggnad eller reparationer av renskötselanläggningar.

Ändamål
Bygdeavgifter kan bara användas för att tillgodose ändamål för bygder som berörs av viss vattenverksamhet eller anläggningar för sådan verksamhet. De samebyar som omfattas av bygdemedel är från Idre sameby i söder till Girjas sameby i norr.

Bygdeavgifter tilldelas i första hand samebyar eller ideella organisationer som företräder samebyar eller renägare. I undantagsfall kan medel beviljas till enskilda företag under förutsättning att allmänna ändamål gynnas.

Storleken av de medel som ska stå till Sametingets förfogande fastställs för varje år av länsstyrelsen och Sametinget i samråd.

Ansökan
Ansökan från samebyarna skickas till länsstyrelsen som med eget yttrande lämnar över ärendet till Sametinget. Sametinget tar beslut och administrerar besluten till sökanden.

Sametinget beviljar högst 75 % i bidrag av de beräknade kostnaderna.

Länsstyrelsen betalar ut medlen efter rekvisition från samebyarna. Förutsättningarna för att beviljade bidrag utbetalas är krav på verifikationer från samebyn, villkor för utbetalning av förskott m.m.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-04-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?