söndag 3 juli 2022
mätning av cesiumhalt
Mätning av cesiumhalt i renkött. Foto: Sören Långberg.

Tjernobyl

1986 drabbades södra Västerbotten och norra Jämtland av radioaktivt nedfall från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Sedan dess kontrolleras renkött genom ett speciellt övervakningsprogram.

Kompensation
Staten kompenserar renägarna för förluster på grund av tjernobyl-olyckan. Tidigarelagd slakt och utfodring av ren på vintern har bidragit till att antalet kasserade slaktkroppar minskat. Sametinget betalar ut ersättning för merkostnader för tidigarelagd slakt under förutsättning att Sametinget bedömer att det förväntas medföra väsentligt lägre andel kassation av renkött, än slakt som inte är tidigarelagd.

Ansökan
I högerspalten finns blanketter som renägare och samebyar ska använda vid ansökan. Ladda ner pdf-filen och fyll i uppgifterna på datorn. Skriv ut blanketten. Glöm inte att skriva under innan du skickar in den till:

Sametinget
Sören Långberg
Klippen 133
924 94 Sorsele

Övervakningsprogram
Renkött kontrolleras sedan 1986 genom ett speciellt övervaknings-program som beslutats av Livsmedelsverket. Renskötselområdet är indelat i friklassade och icke friklassade områden baserat på tidigare års provtagningsresultat. I icke-friklassade områden görs mätningar av radioaktivt cesium (cesium-137) vid varje slakt, antingen under hela året eller under bestämda delar av året. Slaktkroppar som har cesiumvärden över 1500 becquerel per kilo kasseras.

Vinterföda
Provtagningen är mest omfattande under vinterhalvåret. Renens vinterföda (lav) innehåller mer cesium än sommardieten (gräs, örter och löv).

Rent kött
Under åren närmast efter Tjernobylolyckan kasserades över 20% av de renar som slaktades. Minskning av cesiumnivåerna i renes betesväxter tillsammans med effektiva motåtgärder har kraftigt minskat kassationen. Under senaste tio åren har mindre än 0,1% av slaktkropparna kasserats (dvs en av tusen).

Variation mellan åren
Cesiumhalterna i renar varierar mellan olika år vilket främst beror på när under året man tar ut renar till slakt och var renarna har betat. På hösten kan tillgången till svamp också påverka resultatet. I områden där det kan finnas risk att renarna ligger över gränsvärdet görs mätningar på levande renar. Om nivåerna av radioaktivt cesium ligger för högt utfodras renarna före slakt. Detta gör att nivåerna av radioaktivt cesium sjunker och inga renar behöver kasseras.

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida om riskerna med radioaktiva ämnen i maten

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2020-09-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?