söndag 14 juli 2024

Urfolksdeklarationen antagen

FN:s generalförsamling har antagit urfolksdeklarationen. Det är en historisk milstolpe i kampen för erkännandet av urfolkens mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det avslutar århundraden av marginalisering och diskriminering och bekräftar att ursprungsfolk är folkslag med samma värde och samma rättigheter som alla andra folk. 2007 kommer för alltid att vara ett signifikant årtal för urfolkens rättigheter.

Deklarationen antogs med 143 röster för, 4 emot (USA, Kanada; Nya Zeeland, Australien) och 11 röstade blankt.

Rätt till självbestämmande
– Vi välkomnar särskilt deklarationens uttryckliga erkännande att urfolken har en oreserverad rätt till självbestämmande, vilket innefattar det samiska folkets rätt att fritt avgöra sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, samt kontrollera och besluta över sina egna naturresurser. Deklarationen understryker vidare vår rätt att stärka våra särskilda politiska, juridiska och ekonomiska institutioner, inklusive våra folkvalda samiska parlament och vårt gemensamma samiska parlamentariska råd, men även traditionella lokala ekonomiska och kulturella strukturer såsom samebyar, renbeteslag och sjösamiska gemenskaper, konstaterar Samerådet och Sametingen i ett gemensamt uttalande.

Inte statens mark
I tillägg till rätten till självbestämmande lägger vi stor vikt vid de progressiva skrivningarna i deklarationens artiklar gällande urfolkens rätt att äga, bruka och kontrollera land, territorier och naturresurser. Deklarationen proklamerar att Finland, Norge, Ryssland och Sverige inte längre kan betrakta landområden som samerna traditionellt brukat som statens eller någon tredje parts egendom. Deklarationen förpliktigar staterna att erkänna att samerna är ägare av traditionella landområden och naturresurser. Detta innebär exempelvis att samisk mark inte längre kan användas för industriella eller andra ändamål utan att samerna i förväg informerats och gett sitt oberoende samtycke, utan att de själva direkt har något att vinna på sådant resursutnyttjande.

Kompensation
Dessutom har samerna rätt till återställande av, eller när detta inte är möjligt, rättmätig kompensation för mark, territorier och naturresurser som tagits i bruk utan samtycke.
– Vi förväntar oss nu att Finland, Norge, Ryssland och Sverige initierar en process så att marker som konfiskerats under kolonisationen återlämnas till samerna, säger Samerådet och Sametingen.

Längre än ILO 169
FN:s urfolksdeklaration går mycket längre än ILO-konvention 169 och den föreslagna nordiska samekonventionen. Genom antagandet av FN-deklarationen som innehåller internationella ministandarder för urfolkens rättigheter, måste Finland, Norge, Ryssland och Sverige följaktligen anta ILO 169, och de nordiska staterna utan dröjsmål anta den föreslagna nordiska samekonventionen.

Implementering
Samerådet och Sametingen i Norden ser fram emot att sätta igång arbetet med att implementera deklarationen, i nära samarbete med de finska, norska, ryska och svenska folken, deras regeringar och folkvalda parlament.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2020-03-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?