söndag 14 juli 2024
statistikvy med staplar
Exempel på hur statistiken åskådliggörs.

Statistik Rennäring

Här finns en statistikfunktion med grafer och tabeller som gör det enkelt att jämföra och följa utvecklingen inom rennäringen; renslakt, renhjordens storlek med mera. Välj först typ av statistik i vänstermenyn. 

Vi visar övergripande uppgifter på ett överskådligt sätt. Statistik som rör ett alltför litet urval visas ej.

Hur tas siffrorna fram?

Renslakten:
Slaktstatistiken gäller för säsongen 2020/21. Statistiken baseras på redovisningar inlämnade fram till juni 2021.

Renhjorden: 
Källa för statistiken är de årliga sammanställningarna över vinterrenhjorden (renlängder) som de enskilda samebyarna skickar in till Länsstyrelsen. Sametinget ansvarar för att sammanställa och hålla ett företagsregister som baseras på renlängderna. Handläggningen styrs av Rennäringslagen (1971:437), Rennäringsförordningen (1993:384) och Sametingets föreskrift om renräkning, renlängd och Företagsregister för rennäringen (STFS 2007:2). Siffrorna för 2020 är kvalitetssäkrade på handläggarnivå.

Senaste uppdatering: 
Vinterrenhjord för 2020, renslakt för säsongen 2020/2021, utbetalningsstatistik för rovdjur 2020. Sametinget håller på att utveckla de grundläggande IT-system som förser hemsidan med statistiken. Därför betraktas inte nuvarande statistik som kvalitetssäkrad men avvikelserna är mycket små. Den är ca 0,25 % för antal ren i slaktdata och 0,04 % för renlängden. För rovdjursstatistiken (gäller 2020) är avvikelsen ca 7 % för regelbundna förekomster och 0,17 % när det gäller föryngringar.

Vi arbetar vidare för att kvalitetssäkra statistiken framöver. Har du behov av mer exakta siffror? Kontakta ansvarig handläggare för rennäringsstatistik.

  

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-07-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?