söndag 14 juli 2024
skog
Foto: Marie Enoksson.

Rennäring och skogsbruk

Rennäringen bygger på flera tusen år av samspel mellan människor och renar i det arktiska området.

Samverkansformer
Samspelet mellan rennäringen och skogsbruket fyller idag en viktig funktion. För att kunna bedriva sin näring fullt ut krävs bra samverkansformer. Båda näringarna bör ha ambitionen att utveckla och hitta nya förbättrade former. Att exempelvis avsätta större sammanhängande landskap (ekoparker), där det är möjligt att bevara värdefulla lavhävdade marker är bra exempel på samverkansformer mellan näringarna.

Samebyarnas markanvändning
Till samebyarnas marker räknas året-runt-marker (läs mer i ordförklaringarna) och vinterbetesmarker. Den totala arealen som samebyarna beräknas nyttja är ca 240 000 km², vilket motsvarar drygt 50 % av Sveriges areal.

Forskning och utveckling
Renbete som marklav och hänglav påverkas på olika sätt av skogsbruket. Därför är det viktigt att forskning bedrivs för att hitta nya metoder som gynnar spridning och tillväxt. Nya tekniker för skonsammare markberedning kan göra att inte tillgången till marklavar minskar. Genom att förändra maskiner och utrustning kan slitage på marklavar minimeras. Vi behöver hitta nya metoder för att sprida och odla renlav och finna nya typer av vinterfoder. Inte minst viktigt att är att upprätthålla en hög lavproduktion och virkesproduktion genom bra skogsskötsel.

Samarbete ger samförstånd
För att förstå varandra krävs ett nära samarbete. En skoglig myndighet som Skogsstyrelsen har en viktig uppgift att fylla genom att utveckla samrådsförfarandet. I spalten till höger finns färdiga samrådsblanketter för skogsbruksåtgärder tillgängliga för utskrift, via länk från Skogsstyrelsen.

Skogliga åtgärder
När man gör en anmälan eller ansökan om skogliga åtgärder, måste vissa saker anmälas i förväg till Skogsstyrelsen.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-05-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?