lördag 21 maj 2022
Renskiljning inf?r vintern
Innan flytten till vinterbeteslandet måste renhjorden delas upp. Foto: Marie Enoksson.

Företagsstruktur

I Sverige finns det en kvarts miljon renar och drygt tusen renskötare. Antalet renägare enligt renlängden är drygt
4 500. 60 procent av renägarna är män.

Kombinationsnäring
För att helt få sin försörjning från renskötseln bör företaget ha 500-600 renar. En vanlig uppskattning är att 2 500 personer helt eller delvis är beroende av de inkomster renskötseln ger. Renskötsel bedrivs ofta i kombination med andra näringar som slöjd och turism.
 

Område  Antal samebyar

Antal renägare

Antal renar i vinterhjord

Norrbotten
- fjäll- & skogs-samebyar

24 3 160

145.000

Norrbotten
- koncessions-området
8 795 11 500
Västerbotten
 
7 331  52 500
Jämtland
 
12 377  45 000
Totalt i Sverige 51 4 663 254.000

(Källa: Sametingets statistik 2017)


Renhjordens storlek
Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan 220 000 och 260 000 i vinterhjord.  Svängningar i renhjordens storlek beror till största delen på variationer i natur­betet och förändringar i rovdjurs­förekomst.

Renskötare och renägare
En gruppansvarig renskötare sköter vanligen renar åt flera renägare som inte själva arbetar aktivt inom renskötseln (så kallade skötesrenar). Inom en sameby finns flera gruppansvariga renskötare.

Enligt renräkningen vintern 2016/2017 fanns det 4 663 renägare i Sverige. 40 procent av renägarna är kvinnor som tillsammans äger
ca 54 500 renar. 60 procent är män som tillsammans äger ca 199 500 renar.  

Det finns 1 030 registrerade gruppansvariga renskötare (inklusive 15 samebyar). 19 procent av renskötarna är kvinnor och 81 procent är män. 80 procent av renskötarna finns i Norrbottens län.

 Område Antal gruppansvariga renskötare Antal renar per grupp-ansvarig renskötare  Antal renägare

Norrbotten
- fjäll- & skogs-samebyar

791  183 3 160
Norrbotten
- koncessions-området
30 390 795
Västerbotten
 
107 491 331
Jämtland
 
117  384 377
Totalt i Sverige 1 045  243 4 663

(Källa: Sametingets statistik 2017)

Mansdominerad näring
60 procent av renägarna är män. Drygt 80 procent av renskötarna är män. Ca 80 procent av Sveriges renar ägs av män.

Inkomster och utgifter
De största inkomsterna i ett renskötselföretag kommer från försäljning av renkött och älgkött. De största utgifterna är fordon och bränsle.

Förbrukning
Renslakterierna får fram ca 1 400 ton renkroppar per år. Efter förädling är det ca 1 000 ton renkött som kommer ut på marknaden. Av detta kommer ca 250 ton renkött till butik varav 200 ton som renskav. Cirka 750 ton går till storkök och restaurang.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2018-08-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?