torsdag 20 juni 2024
rallarros i skog
Foto: Carl-Johan Utsi.

Skyddade områden i Sverige

Mindre än 4 % av den produktiva skogen i Sverige har ett långsiktigt skydd.

Skyddade skogar
Mer än hälften av detta skydd finns i de fjällnära skogarna. Nedom de fjällnära skogarna har endast 1,6 procent av den produktiva skogen ett formellt skydd. Skogsdebatten handlar till stor del om den produktiva skogsarealen nedom den fjällnära gränsen. Det är även denna skogsareal miljömålet Levande skogar fokuserat på.

Avverkning av skog mångdubbelt större än skydd av skog
Skogsbruket dominerar markanvändningen i Sverige. Skyddade områden omfattar 3,8 procent av den produktiva skogen. 3,7 procent har ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken (i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden) och 0,1 procent ett tidsbegränsat skydd enligt jordabalken genom att markägare och staten har tecknat naturvårdsavtal

Varje år omfattar slutavverkningar och gallringar cirka 2,4 procent av arealen produktiv skog, medan knappt 0,1 procent skyddas. Under genomförandet av miljökvalitetsmålet Levande skogar 2000-2013 har den årliga slutavverkningen av skog varit 10-20 gånger så stor som arealen produktiv skog som har skyddats som naturreservat och nationalpark under samma period

Skogens pärlor
Hitta värdefulla miljöer i din skog! På Skogsstyrelsens hemsida kan du titta på Sveriges 1 115 000 mest värdefulla platser, även fornminnen finns med: Klicka här

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-04-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?