söndag 14 juli 2024
ren som utfodras med pellets
Om renbetet är låst kan renar stödutfodras med pellets för att förhindra att renarna svälter. Foto: Kristina Hotti.

Katastrofskadeskydd

Vintern är en känslig tid för renarna. Det händer att betesmarker blir helt låsta på grund av isbildning närmast marken. Oftast finns det reservområden att ta till och det är sällan hela renbetesområdet drabbas samtidigt.

Synnerligen svåra betesförhållanden
Enligt 35 a § Rennäringsförordningen (1993:384) kan bidrag i mån av tillgång av medel lämnas till sameby för att till viss del täcka sådana kostnader för utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra betesförhållanden för att förhindra omfattande död av renar.  Med synnerligen svåra betesförhållanden menas att lavtäcket är isbelagt (låst) så att renarna omöjligt kan gräva efter föda. Sametinget har en föreskrift (STFS 2016:1) som reglerar under vilka omständigheter bidrag kan lämnas.

Ansökan om bidrag
Bidrag lämnas med högst 50 % av samebyns verifierade kostnader för renlav, foder, hö eller ensilage. Bidrag kan också lämnas för kostnader för transport och lossning om vissa villkor är uppfyllda (se föreskrift). Kostnader för utfodringar som normalt förekommer i en sameby ersätts inte.

Ansökan ska göras på särskild blankett senast den 15 februari (se högerspalten). Inom två veckor ska Sametinget genomföra en betesundersökning. Därefter beslutar Sametinget om bidrag.

Viktiga datum
Bidrag kan lämnas för samebyns kostnader för utfordring från den dag ansökan om betesundersökning inkommit till Sametinget och som längst fram till och med 31 mars samma vinter. Foder och transporter som införskaffats före ansökningsdagen och efter 31 mars är inte bidragsberättigade. Utfodring ska ha påbörjats senast en vecka efter den dag ansökan om ersättning inkommit till Sametinget.

Betesundersökning
Efter att ansökan inkommit kontaktar Sametinget samebyn för att bestämma tid för betessyn. Betesundersökningar utförs av Sametingets personal, samebyns kontaktperson och minst två från Sametingets utsedda betesundersökningsgrupp. Den samlade bedömningen av betesundersökningen utgör tillsammans med samebyns ansökan underlag för Sametingets beslut.

Rekvisition
Vid rekvisition av medel ska särskild blankett användas (se högerspalten). Till rekvisitionen ska kopior av fakturor och genomförda betalningar bifogas.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?