torsdag 25 juli 2024

Tone Staffansson

Buerie biejjie,

Mov nomme Tone Staffansson jïh eelkim Gïelejarngesne Jåhkåmåhkesne mïetskien 2023. Båatam Eajreste menh daelie Jåhkåmåhkesne årroeminie. Aerebi manne eekonomijem jïh åarjelsaemiem universiteeten tjïrrh lohkeme.

Åarjelsaemie mov vaajmoegïele, gosse maanam åadtjoejim dle vihkielåbpoe munnjien sjïdti. Manne gellieh jaepieh gïele- jïh kultuvredåajmeh siebriej tjïrrh öörneme, soe daelie manne aavone åadtjoem fïerhten biejjieh gïeline barkedh.

Nåå Nåå.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-12-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?