onsdag 19 januari 2022

Om Gollegiella

De samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland är små och hotade språk. Endast 20 000 - 30 000 personer pratar samiska idag. Språkpriset Gollegiella har instiftats för att motivera till utveckling och revitalisering av de samiska språken. Det delas ut vartannat år.

Syftet med priset
Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris - instiftades av ministrarna för samefrågor samt sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Priset delas ut vartannat år sedan 2004. Syftet med språkpriset är att främja, utveckla och bevara de samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland. En bedömningskommitté med samiska ledamöter utser vinnarna.

Gollegiella - Guldspråket

Vem kan få priset?
Språkpriset delas ut till enskilda personer grupper, organisationer, föreningar och/eller institutioner i Norge, Sverige, Finland och Ryssland som har gjort en betydelsefull insats för att främja det samiska språket skrftligt, muntligt eller i annan form. Initiativ av många slag för att främja det samiska språket beaktas. Priset kan delas.

De samiska språken
Det beräknas att 20 000 - 30 000 personer talar något av de samiska språken (varieteterna). Det största samiska språket är nordsamiska, som talas i Norge, Sverige och Finland. I Sverige och Norge talas även sydsamiska, umesamiska och lulesamiska. I Finland talas även enaresamiska och skoltsamiska. I Ryssland talar de flesta samerna kildinsamiska, och väldigt få talar de övriga samiska språken.


Tidigare vinnare:

2016
2016 fick fyra personer dela på Gollegiella-priset: Makarna Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto samt systrarna Ingá Márjá och Máret Steinfjell. Kirsi Paltto och Jan Skoglund Paltto har en viktig roll i utvecklingen av språkinlärningsmetoder och verktyg för såväl nybörjare som modersmålstalande barn, ungdomar och vuxna. Systrarna Ingá Márjá och Máret Steinfjell belönades bland annat för den sydsamiska talkshowen Steinfjell & Steinfjell som inneburit en smärre språkrevolution och spelat en viktig roll i språkrevitaliseringen i det sydsamiska området.

2014
Gollegiella-priset 2014 delades mellan Kerttu Vuolab, Seija Sivertsen och Mikael Svonni. Kertu Vuolab är författare och har skrivit ett flertal barn- och ungdomsböcker på nordsamiska. Dessutom har hon som översättare, aktiv samhällelig debattör och kulturpolitisk opinionsbildare främjat det samiska språkets ställning. Seija Sivertesen är en engagerad lärare i skoltsamiska som både undervisar, producerar läromedel och korrekturläser texter. Mikael Svonni har arbetat som lärare och skolchef, skrivit en doktorsavhandling om samiska skolbarns samiska, producerat ordböcker och en grammatikbok. Han har varit professor i nordsamiska sedan 2003.

2012
Språkpriset för 2012 delades mellan Divvun och Giellatekno vid Universitetet i Tromsø för arbetet med att skapa teknologiska verktyg för samiska språk, och Aleksandra Andrejevna Antonova och Nina Jeliseevna Afanasjeva för sina insatser för det kildinsamiska språket.

2010
Två kvinnor hedrades med språkpriset Gollegiella 2010; Máret Sárá och Lajla Mattsson Magga. De har var för sig gjort stora insatser för att främja och bevara det samiska språket. Máret Sárá har under hela sitt liv varit drivande både yrkesmässigt som pedagog, journalist och författare men även språkpolitiskt. Lajla Mattson Magga har visat ett livslångt gediget engagemang för det sydsamiska språkarbetet, bland annat som lärare och författare.

2008
2008 års vinnare var organisationen Sami Siida i Utsjoki, Finland och språkarbetaren Henrik Barruk, Storuman, Sverige. Kati Eriksen tog emot priset på Sami Siidas vägnar. Sami Siida har sedan 70-talet idogt arbetat med att stärka samiskans ställning i Utsjoki kommun. Henrik Barruk har under många år arbetat med att dokumentera och revitalisera umesamiskan.

2006
Harald Gaski och Jouni Moshnikoff fick språkpriset 2006. Jouni Moshnikoff uppmärksammades för sitt stora engagemang för att främja sitt modersmål, östsamiska. Harald Gaski har bedrivit ett omfattande språkutvecklingsarbete och har genom sin forskning bidragit till att höja statusen på samiskspråkig litteratur.

2004
Ella Holm Bull och Anarâkielâ servi (Föreningen för enaresamiska) fick det nyinrättade nordiska samiska språkpriset Gollegiella år 2004. Ella Holm Bull (1929-2006) arbetade hela sitt liv med att främja användningen av sydsamiska som ett muntligt och skriftligt språk. Anarâkielâ servi har sedan det grundades i Enare i Finland 1986 bedrivit ett framgångsrikt revitaliseringsarbete för att främja det enaresamiska språket.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2021-09-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?