torsdag 23 mars 2023

Eallinbiras (Samisk livsmiljö)

En förutsättning för både ekosystemtjänster och biologisk mångfald är det samiska landskapsperspektivet.

Árbediehtu - de samiska traditionella kunskaperna och renskötselns framtid är avgörande för att nå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Renen är det enskilt viktigaste betesdjuret i fjällen. Renens bete i fjällen är en ekosystemtjänst i sammanhanget som renskötseln levererar och är en del av den samiska kulturen. Renarna som nyttjar naturresurserna bidrar till att den biologiska mångfalden hålls i balans.

Ekosystemen i norra Sveriges fjäll- och skogslandskap producerar bland annat vilt, fisk, bär, lavar, gräs, örter, buskar och träd. Träd och växter lagrar kol, omsätter näringsämnen och renar vatten och luft.  Här finns en rik kulturhistoria och storslagna landskap som exempelvis skänker oss skönhet, rekreation och andliga värden. Kulturella särdrag har utvecklats i harmoni med ekosystemen. Ekosystemtjänsterna är grunden för markanvändning som exempelvis renskötsel, rekreation, besöksnäring, skogs- och jordbruk.

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2016-09-22

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?