söndag 21 juli 2024
en norsk fjord
Vuotna Norggas, muhto ii Riehpovuotna gal. Govven: Marie Enoksson

Cealkámuš ruvkebázahusaid luotima birra Riehpovutnii

Dievasčoahkkin Orrestaares 2019-02-19--21 dohkkehii ovttajienalaččat cealkámuša das go Norgga ráđđehus lea addán lobi luoitit ruvkebázahusaid merrii Riehpovuonas.

Norgga ráđđehusa mearrádus suovvat Nussir ASA viiddidit ruvkedoaimmas Fálesnuoris ja nu láhkái diktit fitnodaga luoitit ruvkebázahusaid Riehpovutnii fuolastuhttá Sámedikki. Mearrádus dahkkui vaikko Norgga Sámediggi, Norgga ráđđehusa áššedovdieiseváldi ja  Norgga Boazosámiid Riikkasearvi leat hilgon dán áigumuša birasákkaid vuođul.

Sisabahkkemat árbevirolaš sámi guovlluide dagahit vára sámegillii, ealáhusaide ja kultuvrii, ja nu láhkái goaridit sámi álbmoga boahtteáiggi. Dát lea juoga maid norgga ráđđehus ii berre bargat.

Sámediggi mearkkaša maiddái ahte mearraealáhus, riddobivdit, birasgáhtten- jaastoáiggeorganisašuvnnat seammá ákkaiguin leat hilgon ruvkebázahusaid merrii luoitima.

Sámedikki mielas lea čielggas ahte ruvkedoaimmaid váikkuhusaid lundui dábálaččat unnán lea váldon vuhtii láhkačállimiin ja geavatlaččat.

Sámediggi ávžžuha norgga ráđđehusa ođđasit árvvoštallat mearrádusa viiddiduvvon ruvkedoaimmas Fálesnuoris ja bázahusaid luoitima Riehpovutnii ja gudnejahttit sámiid rivttiid ILO 169 konvenšuvnna ja Eamiálbmotjulggaštusa mielde.

 

Dieđut:

Duogáš dán áššis lea ahte ruvkefitnodat Nussir lea ožžon lobi luoitit Fálesnuori veaikeruvke bázahusaid merrii Riehpovuonas. Norgga ráđđehus lea addán lobi dan dahkat ja dát boktá stuora fuomášumi maiddái riikkaidgaskasaš medias. Norga ja Tyrkia leigga áidna riikkat 53 riikkas mat hilgguiga riikkaidgaskasaš gildosa nuoskkidit meara ruvkebázahusaiguin. Dat gielddus dohkkehuvvui luonddugáhttenkonferánssas mii dollui Hawaiias 2016:s.

Visar sidorna 81 till 100 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-03-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?