söndag 14 juli 2024
efter en skogsbrand

Skogsbränder i renskötselområdet

Sametingets styrelse följer utvecklingen av skogsbränderna i renskötselområdet. Det har rapporterats om skogsbränder från olika delar av renskötselområdet.

Sametingets styrelse följer utvecklingen av bränderna i renskötselområdet. Det har rapporterats bränder från olika delar av renskötselområdet, stora betesområden har brunnit i södra delarna av renskötselområdet och omfattningen av förstörda betesmarker bedöms vara stora.

Sametinget kommer att begära in uppgifter från samebyar för att se över omfattningen av hur stora områden och betesmarker som brunnit. Detta för att se vilka åtgärder som krävs för att stötta samebyarna. Det kommer att krävas åtgärder på såväl kort som på lång sikt för att klara betessituationen.

Sametinget har kontakt med Näringsdepartementet i ärendet. Ytterligare information kommer att skickas ut till samebyarna under hösten.

Marita Stinnerbom
Ordförande Rennäringsnämnden

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-08-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?