torsdag 25 juli 2024
Ännu en rovdjursdödad ren - en vanlig syn som möter renskötare.

Sametinget vill se förändringar i förordningen om rovdjursförvaltning

Tisdagen den 20 mars 2018 träffar Sametinget statssekreterare Elisabeth Backteman på näringsdepartementet för att diskutera förändringar i förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn, enligt en hemställan som Sametinget tidigare lämnat.

Sametinget föreslår att riksdagens beslut om toleransnivå samt tillämpningen av förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Av regleringen ska definitionen av toleransnivå framgå, samt hur rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att toleransnivån överskrids, och vilka åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt överskridande. Därtill föreslås att förvaltningsverktyget i den del som avser samråden mellan Länsstyrelsen och samebyarna regleras.

Sametinget föreslår även vissa ändringar i jaktförordningen (1987:905).

- I dagsläget finns inget rättskydd för rennäringen. Därför föreslår vi författningsändringar, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

Riksdagen antog 2013 propositionen om en hållbar rovdjurspolitik. Beslutet innebär också att renäringen inte ska behöva acceptera större förluster än max 10% av renhjorden till rovdjuren. Fortfarande idag ligger många samebyar högt över toleransnivån som skulle förebyggas med skyddsjakter innan skadan var gjord.

Varken riksdagens beslut eller myndigheternas förslag har hitintills resulterat i författningsåtgärder. Inte heller har förslagen fått genomslag i förvaltningen. Rennäringens förluster till rovdjuren har inte minskat.

- Länsstyrelsen tar inte skyddsjaktbeslut varken på skadeindivider eller i förebyggande syfte. Detta på grund av överklagningar från motstående intressen. Renägarna har inget rättsrum för att skydda sina renar.

Det är renägarna som bär hela Sveriges rovdjurspolitik när toleransnivån inte följs.

- Ersättningarna för rovdjursrivna renar täcker inte alls de förluster som rovdjuren orsakar. Så här kan det inte fortgå, förklarar rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-09-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?