söndag 14 juli 2024

Barents guovllu eamiálbmogiid allačoahkkin Brysselis

Suoma Sámediggi ja Suoma Barents euroárktalaš ráđi ságajođiheaddjit ordnejit ovttas Eurohpa parlameanttain eamiálbmogiid allačoahkkima Brysselis 22.-24.3.2023.

Čoahkkima guovddáš temát leat árktalaš guovllu dálkkádatrievdan, Eurohpa uniovnna davvi politihkkii ja sámiide laktáseaddji gažaldagat ja maiddái árbevirolaš diehtu ja kulturárbi sámeservošiin.

Sámi allačoahkkin lea áidnalunddot dilálašvuohta, mii buktá Suoma, Ruoŧa ja Norgga sápmelaččaid vuosttas háve ovttas ja stuorra čoahkkáibijuin Brysselii EU-mearrideaddjiid lusa. Mihttomearrin lea ovddidit sámedikkiid ja EU:a doaibmaorgánaid gaskasaš gulahallama ja oktasašbarggu sihke juohkit dieđuid ja vásáhusaid suvdilis ovdáneami doarjjan. Allačoahkkima hálliide gullet ee. riikkabeivviid ságajođiheaddji Matti Vanhanen, Suoma sámedikki I várreságajođiheaddji Anni Koivisto, ja maiddái Eurohpa parlameantta ságajođiheaddji Roberta Metsola.

Allačoahkkin bajida ovdan maiddái sámi kultuvrra: Eurohpa parlameanttas leat oaidnin láhkai dáiddár Anders Sunna dáiddačájáhus ja čoahkkima prográmmas gullat musihka Niko Valkeapääs, Anna Morottajas ja Ailu Valles. Allačoahkkima oktavuođas Barents guvllolaš nuoraidráđđi (Barents Regional Youth Council, BRYC) lágida nuoraiddáhpáhusa ovttas EU-Sámi Youth Idea Lab prošeavttain.

Barents euroárktalaš ráđđi

Barents euroárktalaš ráđđi (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) vuođđuduvvui Norgga álgagis jagi 1993 addon Kirkonjárgga julggaštusain Suoma, Norgga, Ruoŧa ja Ruošša gaskasaš oktasašbargoforuman. Ruošša fallehansoađi čuovvumuššan oktasašbargu Ruoššain lea jiekŋuduvvon buot BEAC-konteavsttain ja joatkašuvvá Suoma dahkan ”Friends of the Presidency” -formáhtas, masa gullet, earret Ruošša, buot eará BEAC-lahttoriikkat ja EU.

Geavada oktasašbargu bargojuvvo bargojoavkkuin, maidda maiddái eamiálbmogiid bargojoavku, mii návddaša ráđđeaddi orgána sierrasajádaga, gullá.    Bargojoavkku mihttomearrin lea eamiálbmogiid intreassaid sihkkarastin ja ovdan buktin. Ruoššain dahkkon oktasašbarggu jiekŋudeami maŋŋá bargu lea jotkojuvvon Suoma, Ruoŧa ja Norgga sámiid gaskkas. Sis lea dehálaš rolla maiddái allačoahkkima válmmaštallamis.

Lassidieđut

Jari Vilén

Barents euroárktalaš ráđi virgeolmmoškomitea (CSO) ságajođiheaddji, Ambassadevra

+358 295 350 381

jari.vilen@formin.fi

 

Anni Koivisto

Eamiálbmogiid bargojoavkku ságajođiheaddji, Sámedikki 1. várreságajođiheaddji

+358 40 415 5969

anni.koivisto@samediggi.fi

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?