söndag 21 juli 2024

Renmärkesansökan

Vid alla ändringar som görs med ett renmärke måste en ny ansökan lämnas in till Sametinget.

Nyregistrering

En nyregistrering görs om renmärket inte finns i renmärkesregistret sedan tidigare. Det gäller även om du lägger till eller tar bort ett snitt från ett befintligt märke, s k avbrott.

Handläggningstid

Ambitionen är att besluten ska vara tagna innan midsommar så att renmärket kan användas vid sommarens kalvmärkning. Handläggningstiden kan variera allt från sex månader till ett och ett halvt år beroende på när ansökan lämnas in. Förklaringen till den långa handläggningstiden är att samebyarna oftast vill ta upp ansökningar om nya renmärken på sina årsmöten som vanligtvis hålls under mars-juni.

Ärendegång för nyregistrering

Sista ansökningsdag för en ansökan om nytt renmärke är den 31 december varje år. Alla ansökningar som kommer in under ett kalenderår samlas ihop till en förteckning över ansökta renmärken. Förteckningen över ansökta renmärken skickas för remiss till samebyarna och rennäringsadministrationerna i Finland och Norge i slutet av februari efterkommande år. Remisstiden går ut i början av juni.
 

Omregistrering

Vid varje ändring av ett redan registrerat renmärke görs en omregistrering, till exempel då ett renmärke byter ägare eller när renmärket flyttas till en annan sameby.

Ärendegång för omregistrering

Beslut om omregistrering sker löpande. Målet är att den sökande ska få besked inom tre månader under förutsättning att ansökan är komplett.
 

Avregistrering

En avregistrering sker då renmärket tas ur bruk. En avregistrering görs...

  • om märkeshavaren anmäler att renmärket inte längre kommer att användas vid renmärkning.
  • om renmärket under tio år inte har använts vid renmärkning.
  • om märkeshavaren eller en märkeshavares dödsbo inte längre har rätt att ha renar i samebyn.

Ärendegång för avregistrering

Beslut om avregistrering sker löpande. Målet är att den sökande ska få besked inom tre månader under förutsättning att ansökan är komplett.
 

KOM IHÅG!

  • Skriv under ansökan. Om sökande är under 18 år ska båda vårdnadshavarna eller annan behörig skriva under.
  • Skicka med alla nödvändiga bilagor enligt informationen som du finner under rubriken Blanketter. En korrekt ifylld ansökan förenklar arbetet. Om vi måste be om kompletteringar förlänger det handläggningstiden.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-09-08

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?