fredag 21 juni 2024

Att skydda och främja ett minoritetsspråk

I minoritetsspråklagen har alla som bedriver offentlig verksamhet en skyldighet att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Att skydda och främja
Att skydda innebär till exempel att en myndighet eller en kommun inte får förbjuda eller försvåra användandet av minoritetsspråken. Att främja betyder att myndigheter och kommuner bör arbeta aktivt för att stärka och synliggöra språken.

Att synliggöra
Ett sätt att göra människor medvetna om de nationella minoritetsspråk som talas i regionen är att synliggöra dem. Det ger samtidigt talarna av språket en signal att deras språk är lika mycket värt som andras. Man kan exponera språken till exempel genom att:

  • sätta upp skyltar
  • översätta viss information även om brukaren förstår svenska
  • utbilda personal om minoriteternas ställning och rättigheter enligt lag
  • värdera meriter i minoritetsspråk vid nyanställningar
  • ha ett minoritetsperspektiv i politiska beslut

Skyltar på minoritetsspråken
I minoritetsreformen ingår ett uppdrag till Vägverket att öka arbetet med att skylta ortnamn på minoritetsspråken. Ortnamn är en värdefull del av kulturarvet. Statliga och kommunala myndigheter bör värna ortnamnen och synliggöra minoritetsspråkens närvaro på skyltar och annan utmärkning.

Samråd
Alla beslut som rör nationella minoriteter ska kommunen helst ta i samråd med representanter för minoritetsgrupperna själva. Som kommun kan man ta kontakt med en förening eller skapa en egen referensgrupp.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-06-07

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?