onsdag 22 maj 2024

Intervju med språkforskare

För att få en tydligare bild av starka språkmodeller har Gïelejarnge intervjuat överingenjör och språkforskare Inga Lill Sigga Mikkelsen, UiT Norges arktiske universitet, Tromsö. 

Inga Lill har varit med och tagit fram SÁMOS-apporten, Starke språkmodeller. Forskargruppen har undersökt hur starka språkmodeller ska användas för barn och ungdomar i Saepmie.

– Under lång tid har samhället strukturerat undervisningen så att man inte säkrar att barnen pratar samiska. Vi har lärt ut språk efter svaga modeller, säger Inga Lill Sigga Mikkelsen.

Hon ser att det finns strukturella utmaningar i undervisningen i hela Saepmie:
– Ett strukturellt fel är att många förskolor och skolor är arenor där huvudspråket är majoritetsspråket, svenska eller norska, tillägger hon. I starka språkmodeller måste lärarna arbeta med en medveten språkpraxis.
– De måste medvetet dela upp gruppen av samiska barn i två grupper, de som kan språket hemifrån och de som ska lära sig det samiska språket, förklarar Mikkelsen.

För en stark språkmodell måste det finnas organisatoriska förutsättningar. Det måste finnas samiska lärare och särskild skola eller avdelning för barnen. Samiska kan inte vara ett objekt som lärs ut några timmar i veckan. Enligt Mikkelsen behöver skolan jobba mot ett tydligt mål om att alla barnen ska prata samiska i alla situationer.
– De vuxna ska välja för barnen, att här ska vi prata samiska i lek och i undervisning. Arbetet måste utvärderas. Pratar barnen samiska eller inte? Genom utvärdering ser man utmaningarna och kan förändra och förbättra arbetet, förklarar Mikkelsen.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-11-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?