lördag 9 december 2023

Vilka är konsultationsskyldiga?

Vilka är konsultationsskyldiga och deltar i konsultationen? Från och med 1 mars 2022 gäller lagen regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter. Från den 1 mars 2024 införs en ändring i lagen som innebär att även regioner och kommuner ansluts till konsultationsordningen.

Regeringen är beslutande i flera ärendetyper enligt rennäringslag-stiftningen, både som första instans och som överprövande instans. Handläggningen av dessa ärenden kan påverkas av konsultations-ordningen.

Statliga förvaltningsmyndigheters verksamhet berörs också av konsultationsordningen. De statliga förvaltningsmyndigheter som kan vara berörda är exempelvis:

 • Länsstyrelsen i Norrbottens, Västerbotten, Jämtland, Västernorrlands och Dalarnas län
 • Skogsstyrelsen
 • Naturvårdsverket
 • Kammarkollegiet
 • Statens fastighetsverk
 • Lantmäteriet
 • Fortifikationsverket
 • Rymdstyrelsen
 • Energimarknadsinspektionen
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Transportstyrelsen
 • Trafikverket
 • Tillväxtverket
 • Jordbruksverket
 • Boverket
 • Statens kulturråd
 • Riksantikvarieämbetet
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Sveriges geologiska undersökning och dess beslutsorgan Bergsstaten

Observera att detta inte är en uttömmande lista. Även andra myndigheter kan komma ifråga om/när de hanterar ärenden som berör samer.

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2023-08-17

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?