söndag 14 juli 2024

Checklista

När det finns en skyldighet att konsultera i ett ärende, informerar den konsultationsskyldige Sametinget och frågar om konsultation begärs. Här finns en kortfattad checklista.

 • Skicka konsultationsförfrågan till kansli@sametinget.se
   
 • Märk ärenderaden i mailet med rubriken Konsultationsförfrågan.
   
 • Ange kontaktuppgifter till tjänstepersonen/handläggaren som handlägger ärendet hos den konsultationsskyldiga myndigheten.
   
 • Ange inom vilken tidsfrist Sametinget ska besvara förfrågan. Tidsfristen ska vara skälig. Som utgångspunkt kan en månad vara lämplig. Men fristen kan anpassas utifrån ärendets art, komplexitet och omfattning.
   
 • Bifoga relevanta, översiktliga handlingar som gör det möjligt för Sametinget att bedöma om konsultation ska genomföras eller inte. Det kan t.ex. vara en kort redogörelse av ärendet och vad som ska beslutas om, ansökningshandlingar och annat underlag i samband med att ärendet initierats, eller myndighetens överväganden kring varför ärendet bedöms kunna få särskild betydelse för Sametinget. Sametinget kan begära in kompletterande handlingar om det behövs för att kunna besvara förfrågan om konsultation.
   
 • Om den konsultationsskyldige är osäker om ärenden kan få särskild betydelse för samerna, kontaktas lämplig handläggare hos Sametinget. Kontaktuppgifter finns på: https://www.sametinget.se/kontakt
   
 • I de fall den konsultationsskyldige bedömer att ärendet kan få särskild betydelse för sameby, finns kontaktuppgifter till samebyarna på: https://www.sametinget.se/samebyar
   
 • Om konsultation genomförs med sameby eller samisk organisation – men inte med Sametinget – så ska den konsultationsskyldige meddela Sametinget detta. Detta gäller även i de fall där samiska företrädare initierat konsultationen.
   
 • Sametinget svarar på konsultationsförfrågan till angiven tjänsteperson/handläggare. Om svar inte inkommer från Sametinget inom angiven tidsfrist ska det förstås som att Sametinget avstår konsultation. Ärendet handläggs då enligt annan reglering, till exempel förvaltningslagen. Detsamma gäller om Sametinget svarar att konsultation inte önskas. Sametingets svar att konsultation inte önskas utesluter inte att andra samiska företrädare ska konsulteras.
   
 • Om Sametinget svarar att konsultation önskas innebär det att konsultationsförfarandet inleds (se vidare info om detta i vägledningen). I sitt svar meddelar Sametinget sin inställning kring former för konsultationens genomförande och vem som är kontaktperson i ärendet.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-02-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?