torsdag 20 juni 2024

Behandling av personuppgifter

Sametinget värnar om personlig integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd för de personuppgifter som behandlas hos oss. Här beskrivs hur vi arbetar med dataskydd. Här beskrivs också vilka rättigheter du har som registrerad.

Sametinget behandlar personuppgifter som namn, personnummer, adresser, mailadresser, IP-adresser, telefonnummer, bilder, filmer och andra uppgifter som kan identifiera en enskild direkt eller indirekt om det finns rättslig grund för detta.

Rättsliga grunder

Personuppgiftsbehandlingen kan ha olika ändamål. Det ska alltid finnas en rättslig grund för ändamålet. 

De rättsliga grunder som ger Sametinget rättigheten att behandla en persons uppgifter, är:

  • samtycke
  • avtal
  • rättslig förpliktelse
  • skydd för grundläggande intressen
  • uppgifter av allmänt intresse
  • myndighetsutövning

Sametinget kommer att spara uppgifterna så länge det är relevant för ändamålet eller enligt gällande arkiveringsregler.

Dina rättigheter

Som enskild har du rätt att få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig hos oss. Du har rätt att få uppgifter rättade samt göra invändningar. I de fall vi inte har skäl till att ha kvar personuppgifterna har du rätt till radering. Som statlig myndighet är dock utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Vi följer dessa regler och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut. Det innebär att vi inte raderar dina personuppgifter automatiskt för att du önskar det.

Om du vill få ett registerutdrag gör Sametinget en sökning på namn och personnummer i våra register. När det finns ett resultat skickar vi uppgifterna till din folkbokföringsadress. I registerutdraget ser du vilka personuppgifter vi behandlar.

Tycker du att dina personuppgifter inte hanteras korrekt eller vill du få en blankett för ett registerutdrag?

Kontakta Sametingets dataskyddsombud via e-post: kansli@sametinget.se
Ange ”Dataskydd” i ämnesraden.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-06-04

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?