lördag 16 oktober 2021
Bargit Giellaguovddážis. Govva: Tommy Andersson.

Sámedikki Giellaguovddáš

Sámi giellaguovddáš lea buohkaid várás geat háledit nannet sámegiela sajádaga servvodagas.

Sámedikki giellaguovddáš lea Deardnás/ Tärnabys ja Staares/ Östersunddas.


Min bargu
Giellaguovddáš galgá gokčat buot sámiid – sihke nuoraid ja vuorrasiid –dárbbu váldit gielaset ruovttoluotta. Sámegielain oaivvildit buot sámegielaid Ruoŧa Sámis.
 
Giellaguovddáš galgá

  • Aktiivvalaččat ovddidit ja movttidit eambbo olbmuid sámástit servvodagas
  • Dovddusin dahkat áššečehppodaga
  • Ovddidit vugiid vai ovttaskas olbmo eavttut geavahit ja ruovttoluotta váldit gielas buorránit
  • Juohkit dieđu giellaealáskahttima birra

Doaimmat mánáide ja nuoraide galget earenoamážit vuoruhuvvot.


Ovttasbargu
Giellaguovddáža barggu vuolggasadji lea sápmelaččaid dárbu giellaealáskahttindoaimmaide. Mii ovttasbargat iežá sámi ásahusaiguin ja organisašuvnnaiguin buohtalastit, dievasmahttit ja beavttálmahttit vai sámegiela ealáskahttima.

Dokumenteren
Mii galgat maiddái dokumenteret ođđa metodaid ja juohkit máhtu giellaealáskahttima birra. Jus lea áigi de fállat maiddái logaldallamiid ja ráđđeaddima telefovnna bakte.

Oktavuohta
Váldet áinnas oktavuođa jus háledat eambbo dieđuid.
E-boasta giellaguovddážii gielejarnge@sametinget.se

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2016-08-29

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?