torsdag 25 juli 2024
Marita Stinnerbom och Per-Olof Nutti
Marite Stinnerbom och Per-Olof Nutti. Foto: Marie Enoksson.

Sametinget upprörs över beslut om varg i renskötselområdet

Naturvårdsverkets beslut att öka antalet vargar i Sverige och till och med tillåta varg i renskötselområdet i Jämtland upprör företrädare för Sametinget. Beslutet hotar rennäringens existens och i förlängningen den samiska kulturen.

Den 9 maj fattade Naturvårdsverket beslut om ändring av miniminivåerna för varg i Sverige. Beslutet innebär en höjning av miniminivån till 300 individer, och innebär ett vargpar med valpar i Jämtland. Med omräkningsfaktor innebär det 10 vargar inom renskötselområdet. Beslutet väcker stor oro.

- Beslutet är ett direkt hot mot renskötselns existens och i förlängningen den samiska kulturen, säger Sametingets styrelseordförande Per-Olof Nutti.

Sametinget har i flera år återkommande påtalat att de höga rovdjursnivåerna äventyrar rennäringens existens i hårt drabbade områden. Riksdagsbeslutet om en toleransnivå för rennäringen, dvs en maximal förlust till rovdjur på 10 % av renhjorden per år, är långt ifrån verklighet. Förlusterna ligger i snitt på 23-25 procent och innebär stor ekonomisk skada för enskilda renskötselföretagare.

- Beslutet är orimligt i detta läge, när vi kämpar för att få ner rovdjursantalet och har begärt en ändring i  förordningen om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn för att skydda våra renar, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

- I dagsläget finns inget rättsskydd för rennäringen. Rovdjuren är däremot skyddade i EU och i svensk lagstiftning, säger Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande.

Det är renägarna som bär hela Sveriges rovdjurspolitik när toleransnivån inte följs. Till detta adderas en politik som inte får effekt på förvaltningsnivå, och myndigheter som agerar oförutsägbart.

- Naturvårdsverkets beslut att sanktionera varg i renskötselområdet är ett slag i ansiktet på de renskötare som redan idag driver sina verksamheter med knappa marginaler och en ständig oro för den växande rovdjursstammen, säger Per-Olof Nutti, styrelsens ordförande.

 

För mer information kontakta:

Per-Olof Nutti
Styrelseordförande/ Stivraságadoalli
per-olof.nutti@sametinget.se
070-376 31 12

Marita Stinnerbom
Styrelseledamot och ordförande i rennäringsnämnden
marita.stinnerbom@sametinget.se
070-399 98 06

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-05-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?