söndag 14 juli 2024

Jämställdhets-integrering

Sametinget har fått medel till att jobba med jämställdhetsintegrering. Arbetet bygger på förslag i tidigare rapporter som vi gjort. Jämställdhetsperspektivet ska integreras i vår verksamhet.

Målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målet antogs i bred politisk enighet 2006 utifrån propositionen Makt att forma samhället och sitt eget liv – nya mål i jämställdhetspolitiken (prop. 2005/06:155).

Det jämställdhetspolitiska målet har fyra delmål:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Läs mer om jämställdhetspolitiken

JiM-projektet fortsätter
Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Från 2015 utökas uppdraget. Nu är det 41 myndigheter som ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu bättre bidrar till att uppnå det jämställdhetspolitiska målet. En av de myndigheter som deltar i JiM-projektet är Sametinget. Vi har fått särskilda medel till det arbetet.

Alla beslut ska kunna granskas ur ett jämställdhetsperspektiv.
- Det är en ambitionshöjning och en tydlig signal om att alla i offentlig förvaltning har både en möjlighet och ett ansvar att bidra till ökad jämställdhet, säger jämställdhetsministern Åsa Regnér.

Jämställdhetsintegrering
Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas. Därför ska jämställdhets-perspektivet finnas med i det dagliga arbetet. Sametinget utgår i JiM-projektet från de behov som tidigare framkommit. Läs mer

Sametingets mål
Sametinget har valt att främst rikta jämställdhetsarbetet mot två av regeringens jämställdhetspolitiska mål: en jämn fördelning av makt och inflytande och ekonomisk jämställdhet. De utvecklingsbehov vi definierat i vår handlingsplan är:

  • Vi vill arbeta mer med att förändra attityder, värderingar och normer i det samiska samhället.
  • Vi vill bli bättre på att införliva jämställdhetsperspektivet i alla beslut som fattas på Sametinget.
  • Vi vill att kvinnors roll i samhället ska stärkas genom deras engagemang för de samiska näringarna. Kvinnor ska på samma sätt som män uppmuntras till att bedriva renskötsel.
  • Vi vill verka för att organisationer och personer som söker verksamhets- och projektbidrag, aktivt ska arbeta med att öka jämställdheten.
  • Vi vill verka för att fler män ska gå kurser i samiska och söka korttidsstudiebidrag. 

Olika slags aktiviteter genomförs under perioden 2014-2018. Dessa berör både Sametingets personal och det samiska samhället.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2022-11-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?