torsdag 30 maj 2024
skog
Skogen ger oss många ekosystemtjänster. Foto: Marie Enoksson.

Skogens ekosystemtjänster

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Kulturmiljövärden och sociala värden ska värnas. Så låter miljömålet för skogen.

Över hälften av Sveriges yta är täckt av skog, mest barrskog. Skogen erbjuder unika livsmiljöer för olika djur­ och växtarter. Den är också en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation. Miljötillståndet i skogen påverkas dels av skogsbrukets intensitet och metoder, dels av att olika former av hävd som exempelvis skogsbete samt skogsbränder och andra naturliga störningar har upphört eller minskat.

För att bevara viktiga skogsmiljöer behövs naturreservat och andra former av skydd, liksom att skogsägare gör frivilliga markavsättningar. Skogsmiljöer kan också behöva restaureras eller skötas på ett sätt som utvecklar deras värden. Hänsyn behöver tas till kultur- och fornlämningar.

En övergripande utmaning är att anpassa skogsbrukets metoder så att de bevarar och utvecklar skogens natur­ och kulturvärden och samtidigt är konkurrenskraftiga. Det tar lång tid innan miljöeffekter kan mätas. Därför behövs mer kunskap om hur skogens ekosystem svarar på olika åtgärder, liksom om hur klimatförändringarna kommer att påverka skogen.

Exempel på ekosystemtjänster i skogen är:

 • timmer, ved, biobränsle
 • bete, foder
 • vilt, bär, svamp
 • dricksvatten
 • fotosyntes
 • pollinering
 • biologisk mångfald
 • kolupptag och kolinlagring
 • förebyggande av erosion och jordras
 • vattenreglering (snösmältning, vårflod)
 • biologisk mångfald
 • rekreation och träning
 • naturturism
 • mental och fysisk hälsa
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-03-01

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyMiljö & Samhälle
MenyMiljö & Samhälle
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?