söndag 14 juli 2024
Sametingets ledamöter fick en förhandsrapport om undersökningen vid plenum i Skellefteå i oktober 2022. På bilden rapportförfattarna Jon Petter Stoor och Lena Maria Nilsson till vänster. Raden ovan: presidiets ordförande Daniel Holst Vinka, Jennie Brandén och Elina Hansegård. Nedre raden: Sofia Kling och Monika Burman. Miguel San Sebastián saknas på bilden. Foto: Marie Enoksson

Hur mår samer i Sverige?

Rapporten ”Hur mår samer i Sverige?” har släppts av Folkhälsomyndigheten (FHM). I rapporten redovisas en stor mängd variabler kring hälsa, levnadsvanor och livsvillkor bland deltagarna i den samiska folkhälsoundersökningen, samt jämförs med motsvarande i den svenska befolkningen i stort. 

Jon Petter Stoor, Lena Maria Nilsson och Miguel San Sebastián är författare till publikationen som ges ut av Folkhälsomyndigheten.

I rapporten presenteras resultat från enkätundersökningen Samisk hälsa på lika villkor som besvarades av 3 658 samer i Sverige i åldern 18–84 år. Resultaten har även jämförts med motsvarande data från den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor. Båda enkätundersökningarna genomfördes under våren 2021. Resultaten visar att de flesta samer i Sverige uppger att de har en god allmän hälsa och ett gott psykiskt välbefinnande. Det finns dock skillnader mellan samer och den övriga befolkningen i vissa hälsoutfall, livsvillkor och levnadsvanor.

Rapporten är ett kunskapsunderlag för det övergripande målet för folkhälsopolitiken att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målgrupperna är beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, men innehållet kan även vara relevant för forskare inom folkhälsa och samer i Sverige.

- Sametinget välkomnar rapporten som utgör en milstolpe i samisk hälsoforskning i Sverige. Rapporten är ett viktigt kunskapsunderlag och det är väldigt positivt att få mer information kring samers hälsa. Det kommer vara viktigt att fortsätta samiska folkhälsoundersökningar för att följa samers hälsa över tid, säger Marie Persson Njajta, ledamot i Sametingets styrelse med ansvar över hälsofrågor.

- Vi, Sametingets styrelse, kommer ta med oss rapporten i vårt fortsatta arbete med hälsofrågor och hoppas att rapporten får stor spridning, säger Marie Persson Njajta.

 

Här finns rapporten

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-04-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?