söndag 21 juli 2024

Sámedikki bargu iešsoardineastadeami strategiijain

Sámediggi lea borgemánu 2021 ovddidan vuosttaš oasi ođđa strategiijii psyhkalaš dearvvašvuođa ja iešsoardineastadeami birra. Sámediggi gáibida ahte ođđa našuvnnalaš strategiijas leat čielga ulbmilat got sámiid psyhkalaš dearvvašvuođa galget nannejuvvot ja got iešsoardimiid eastada.

Raporttas deattuhit ahte fertet bargat sámiid iežaset eavttuid ja dárbbuid vuođul. Earet iežá sáhttá sámegiella leat dehálaš, daningo sámegielat sámit vedjet oppalaččat buorebut psyhkalaččat.

Sosiáladepartemeanta gohčui suoidnemánu 30 beaivvi 2020 moaddeloht eiseválddi buktit duogášraporttaid dan ođđa ruoŧa našuvnnalaš strategiijii psyhkalaš dearvvašvuođa ja iešsoardineastadeami hárrái mii plána mielde galgá válmmas 2023. Okta dáin eiseválddiin lei Sámediggi. Sámedikkis ii leat čielga eiseváldegohčus dearvvašvuođasuorggis, danin bivddii Sámediggi Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa (EPIGH) Ubmeje Universitehtas válbmet Sámediggái duogášraportta dán suorgái. Guorahallan lea dál válmmas, ja dat lea sáddejuvvon Álbmotdearvvašvuođaeiseváldái mii ovttas Sosiálastivrrain galgá hábmet evttohusa ođđa našuvnnalaš strategiijii.

Raporta mii lea mielddusin lea Sámedikki bargovuođđu. Raporttas cuiget ahte iešsoardimiid eastadeapmi sámiid gaskka, ja sámiid psyhkalaš dearvvašvuohta sáhttá nannejuvvot jus aktiivvalaččat ja ulbmillaččat bargá dan guvlui, ja jus nannet sámiid vejolašvuođa váikkuhit iežaset dearvvašvuođafáktoriid servodagas, ja jus čuovvulit sámi dearvvašvuođaovdáneami ja juohkit máhtuid dan birra servodagas.

Sámediggi oaidná čuovvovaš ovddidandárbbuid:

  • ahte Sámediggi oažžu ráđđehusas bargogohččosa ovttasdoaibmat servodagain muđui dearvvašvuođasuorggis, ja dakko bokte váikkuhit servodatovdánahttima mii lokte sámiid psyhkalaš dearvvašvuođa ja eastada iešsoardima.;
  • ahte Sámi dearvvašvuođa máhttofierpmádat/Kunskapsnätverket för samisk hälsa oažžu doarjaga ovddidit iežas barggu, eareliiggánit dainna ulbmiliin ahte sihkkarastit sámiid rievtti oažžut heivvolaš psyhkalaš divššu, ja álbmotdearvvašvuođaáŋgiruššamiid psyhkalaš dearvvašvuođabarggus ja iešsoardineastadeamis.;
  • ahte Ubmeje universitehta/Umeå Universitet oažžu ráđđehusgohččosa hábmet evttohusa ”našuvnnalaš máhttoguovddážii mas gávdno sámi dearvvašvuođadieđalaš dutkan ja oahpahus”.

Dán barggu leaba doaimmahan vuosttaš veahkkedutki Jon Petter Stoor ja professora Miguel San Sebastián. Sámedikki stivrenjoavkkus leaba stivralahtu guovttos Marita Stinnerbom (Guovssonásti) ja Anders Kråik (Samerna) leamaš mielde. Prošeavtta lea dalá hálddahushoavda Anita Kitok jođihan.

Váldde oktavuođa:

Jon Petter Stoor
Vuosttaš veahkkedutki
Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Ubmeje universitehta
Epidemiologïjjan jah viäráldvarriesvuodan ussadahkka, Ubmejen universitiähta
Tel. 090-786 58 63

Marita Stinnerbom
Sámedikki stivrenjoavku
Tel. 070-399 98 06
marita.stinnerbom@sametinget.se

Anders Kråik
Sámedikki stivrenjoavku
Tel. 070-224 71 61
anders.kraik@sametinget.se

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-10-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySametinget
MenySametinget
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?