lördag 18 maj 2024

Förväntade ändringar i sametingslagen

Kulturdepartementet har nyligen skickat ut en promemoria med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) som reglerar förfarandet vid val till Sametinget. Förslaget är i linje med de önskemål Sametinget tidigare lämnat.

Sametingets valnämnd har flera gången behandlat frågan om harmonisering av sametingslagen med den nya vallagen. I februari 2016 lämnade styrelsen en hemställan till Kulturdepartementet.

Nu har Kulturdepartementet kommit med en promemoria Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget (DS 2017:34) som är utskickad på remiss till ett flertal remissinstanser, bland annat Sametinget, Valmyndigheten, samtliga sametingspartier, flera länsstyrelser, kommuner och samiska organisationer.

Ändringar som föreslås:

  • Att medborgarskapskravet tas bort så att villkoret för att vara valbar i Sametinget är detsamma som rösträttsvillkoret (att man varit folkbokförd i Sverige de tre senaste åren)
  • Att den väljare som inte kunnat legitimera sig i vallokalen ska kunna styrka sin identitet på annat sätt
  • Att förbudet för make eller barn att bevittna en brevröst tas bort
  • valsedlarna ska vara utformade så att de innehåller en upplysning om personvalets innebörd

I övrigt föreslås vissa språkliga förändringar och inaktuella hänvisningar till den gamla vallagen tas bort.

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 2 oktober 2017. Svaren ska skickas till ku.registrator@regeringskansliet.se

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 men får förstås ingen praktisk betydelse förrän inför sametingsvalet 2021.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2017-07-27

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?