torsdag 25 juli 2024
Pressbild från Europeiska Unionen.

EU och samerna

Dåvarande statsminister Carl Bildt undertecknade det svenska anslutningsfördraget vid Europeiska rådets möte på Korfu den 24 juni 1994. Två veckor tidigare hade riksdagen beslutat att anordna en folkomröstning om ett eventuellt svenskt medlemskap i EU. Det blev ja med knapp majoritet i november. Den 1 januari 1995 gick Sverige med i EU.

Anslutningsavtalet består av tre delar: ett inledande fördrag med tre artiklar, anslutningsakten som består av 19 bilagor och 10 protokoll, och slutakten med deklarationer (förklaringar) av de anslutande länderna och EU.

Protokoll 3 i anslutningsakten berör samerna och handlar bland annat om ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden. Så här står det:


Protokoll 3 om det samiska folket

DE HÖGA AVTALSSLUTANDE PARTERNA
SOM ERKÄNNER de förpliktelser och åtaganden som Norge, Sverige och Finland har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt,

SOM KONSTATERAR, framför allt, att Norge, Sverige och Finland är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur och levnadssätt,

SOM BEAKTAR att den samiska kulturen och samernas försörjning är beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samisk bosättning,

HAR ENATS om följande:

Artikel 1
Trots bestämmelserna i Romfördraget kan det samiska folket ges ensamrätt till renskötsel inom traditionella samiska områden.

Artikel 2
Detta protokoll kan utvidgas så att det tar hänsyn till en fortsatt utveckling av sådana exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till deras traditionella näringar. Rådet kan, på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Regionkommittén, enhälligt besluta om nödvändiga ändringar av detta protokoll.

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-06-20

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?