söndag 21 juli 2024

Forskningspolitik

Grundläggande utgångspunkter för Sametingets forskningsstrategi är urfolksperspektivet, svenska statens kolonisering av Sápmi och ett folkrättsligt perspektiv, eftersom dessa faktorer fundamentalt påverkar både den samiska forskningen i Sverige och övriga Sápmi.

Med samisk forskning menas i vid mening forskningen av samer, forskning i samarbete med samiska forskare, forskning som anställer samer som tex. forsknings- eller projektassistenter/-medlemmar, eller annars utbildar samer att ingå i projektet samt forskning som sker i konsultation/samråd med samer som berörs (eller med kollektiv representant).

Syftet med samisk forskning måste vara att få kunskap som kan bidra till att stärka, bevara och utveckla det samiska samhället, dess kultur, språk, näringar, medinflytande och ytterst ett självbestämmande för det samiska folket över sin egen utveckling.

Sametinget beskriver fyra övergripande principer i sin strategi. Principerna ska ses som en grund vid planering, processledning och beslut när det gäller samisk forskning. De fyra strategiska principerna är oupplösligt förenade, där varje framgång inom en av principerna är beroende av framgång inom de övriga:

  • Samiskt självbestämmande – verka för samernas rättigheter att själva fastställa egna forskningsprioriteringar, identifiera vad som är relevant forskning för det samiska samhället samt utökad samisk data- och arkivsuveränitet.
     
  • Avkoloniserad samisk forskning – medvetandegöra kolonialismens inverkan i västerländska forskningstraditioner, kunskapssystem och vetenskapliga institutioner och de konsekvenser detta medför för samisk forskning, samt respektera, tillvarata och använda árbediehtu, samiska traditionella kunskaper, samisk värdegrund och kunskapssystem och befrämja gemensamma initiativ där forskning sker i samverkan med det samiska samhället.
     
  • Ansvarsfull forskning – forskare, vetenskapliga institutioner och ansvariga för forskningsprojekt med samisk tematik måste ta ett större ansvar för att forskningen bygger på respektfulla relationer med samiska kunskapsbärare, där relevansen och metoderna för båda parter samt inverkan av forskningen för det samiska samhället identifieras i varje forskningsprojekt. Samiska värdegrunder och kunskaper ska värderas och erkännas samt samisk etik och samiska riktlinjer ska vägleda forskningspraxis.
     
  • Ekonomiska resurser och investeringar i infrastruktur – tillgången till ekonomiska resurser och övriga resurser för samisk forskning och forskningsinfrastruktur i Sverige och Sápmi måste förbättras och utökas markant och är en förutsättning för att de övriga principerna ska kunna tillämpas.

Sametingets forskningsstrategi är en sammanfattning av de strategiska övervägningar och principiella utgångspunkter som Sametinget anser kan bilda grund för en ny nationell framåtsyftande samisk forskningspolitik. Den ska ses som ett inspel till regeringen, regioner och län i deras forskningspolitiska utvecklingsarbete samt forskningsfinansiärer, andra myndigheter, forskningsinstitutioner och enskilda forskare samt övriga samiska intressenter, organisationer och institutioner. Strategin utgör också arbetsunderlag för Sametingets egna strävanden och planering.

Strategin i sin helhet finns i högerspalten.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-03-03

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?