fredag 21 juni 2024

Akwé: Kon - frivilliga riktlinjer för genomförande av kultur-, miljö- och socialkonsekvens-beskrivningar

Så kallade Akwé: Kon-riktlinjer för genomförande av kultur-, miljö- och socialkonsekvensbeskrivningar har tagits fram inom arbetet kring FN:s Konvention om biologisk mångfald (CBD) med syftet att öka medvetandet om den påverkan som alla typer av projekt har på lokalsamhällen och biologisk mångfald.

Centrum för biologisk mångfald har översatt riktlinjerna med syftet att öka medvetandet om den påverkan som alla typer av projekt har på lokalsamhällen och biologisk mångfald. Riktlinjerna gäller särskilt påverkan på heliga platser, men också andra områden som är viktiga för lokalsamhällets naturresursanvändning.

CBD:s partsmöte antog dessa frivilliga riktlinjer med intentionen att konventionens parter skulle inkludera dem i sin nationella lagstiftning.

Den svenska översättningen finns på CBM:s hemsida: Klicka här

Den engelska originaltexten finns på CBD:s hemsida: http://www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf

Arbetet har skett inom Naptek (Nationellt program för lokal och traditionell kunskap relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald) som var ett regeringsuppdrag under perioden 2006-2011.

Reflektioner om en svensk tillämpning av Ákwe-kon-riktlinjerna, (Red. Håkan Tunon, CBM): Klicka här

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-12-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyKultur
MenyKultur
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?