torsdag 20 juni 2024
Eu-flaggan och sameflaggan
Interreg är ett EU-program där samer kan samarbeta i projekt över nationsgränserna. Bildcollage: Sametinget.

Interreg

Interreg är ett strukturfondsprogram som riktar in sig på utökat samarbete över gränserna. Det är ett program som passar samerna mycket väl eftersom man då kan samarbeta med varandra över nationsgränserna.
INTERREG är ett särskilt EU-program som inrättades 1990 av EU-kommissionen. Syftet är att utveckla samarbetet över nationsgränserna så att gränserna inte blir ett hinder för utveckling och integration i Europa. Från och med 2007 gäller ett enda Interreg-program, INTERREG VI A Nord.

Programmål
Det övergripande målet för programsamarbetet är att öka regionens funktionalitet och styrka genom näringslivssamarbete, infrastruktursamarbete samt genom utveckling av specialkompetenser och identitetsskapande insatser. För det samiska programmet gäller speciellt att säkerställa ett differentierat och utvecklat samiskt samhällsliv baserat på den samiska kulturen, de samiska näringarna, traditionerna, samiskt synsätt samt det samiska språket.

Interreg IV A Nord Sápmi
Under programperioden 2007-2013 gäller ett sammanhållet delprogram för hela det samiska området. Det nya delprogrammet tillhör Interreg IV A Nord och kallas Sápmi.

Finansiering
Grundprincipen i INTERREG är samfinansiering. Förutom EU-bidraget ska medel erhållas från andra nationella offentliga finansiärer. EU-bidraget får i delprogram Sápmi uppgå till högst 65 % av den totala budgeten. Till nationell offentlig medfinansiering räknas medel från statliga organ, kommuner och landsting.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2009-01-19

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?