fredag 21 juni 2024
Foto: Nils-Olof Sortelius

Lulesamiska ortnamn

Lista med bebyggelsenamn och naturnamn. Ortnamnen stavas enligt gällande ortografi. Vägnummer och kartbeteckningar skrivs inom parentes för att underlätta för läsaren att hitta rätt.

Det är mycket viktigt att använda sig av rätt ortografi när man skriver ortnamn

  • för att människor som inte känner till var orten eller platsen är belägen också ska kunna söka och återfinna ortnamnet på kartorna
  • för att ambulans, brandkår, fjällräddning eller polis ska kunna söka sig fram till en viss adress

Väg E10 Riksgränsen - Töre
Väg E45 Karesuando - Göteborg
Väg 95 Graddis - Skellefteå

Väg 97 Jokkmokk - Luleå
Väg 356 Boden - Morjärv
Väg 680 Väg 97-Väg 682 - Rödingsträsk

Väg 747 Karats - Väg E45
Väg 805 Kvikkjokk - Väg E45
Väg 813 Väg 97 - Väg E10

Väg 814 Sarkavare - Murjek
Väg 818 Nattavaara - Väg E45
Väg 819 Ålloluokta - Väg E45
Väg 827 Ritsem - Väg E45

Stambanan

BD7 Fjällkartan
BD8 Fjällkartan
BD9 Fjällkartan
BD10 Fjällkartan
BD11 Fjällkartan
BD12 Fjällkartan
BD14 Fjällkartan

ÖK267 Översiktskartan/Röda kartan 267 Arjeplog
ÖK268 Översiktskartan/Röda kartan 268 Jokkmokk
ÖK269 Översiktskartan/Röda kartan 269 Luleå
ÖK270 Översiktskartan/Röda kartan 270 Abisko
ÖK271 Översiktskartan/Röda kartan 271 Kiruna

VK170 Vägkartan 170 Jokkmokk
VK171 Vägkartan 171 Harads
VK173 Vägkartan 173 Gällivare
VK174 Vägkartan 174 Hakkas

TK736 Terrängkartan 736 Harads

Använd Ordboken för att exempelvis se vad luokta betyder!

A
Áhkká BD7, BD9, BD10, ÖK270)
Áhkájávrre (BD7, BD9 ÖK270)
Áhkarnjárgga Åkerudden (Väg 827, VK173, ÖK268)
Áhppovárre (Väg 827, VK173, ÖK268)
Ákkal Ággala (Väg 827, VK173, ÖK268)
Álggavárre (BD9, BD10)
Allakjávrre Högträsk (VK173, ÖK268)
Áluokta (i Láŋas, ÖK268)
Ánutgasskem Anutkaski (stambanan, ÖK268)
Áranoajvve (BD7, BD8, BD9, BD10, ÖK268, ÖK270)
Árajávrre (BD7, BD9, BD10, BD11, ÖK268, ÖK270)
Áralåbddå (BD7, BD8, BD9, BD10, ÖK270)
Árajåhkå (BD11, ÖK268)
Árasluokta (BD9, BD10, ÖK270)
Árjepluovve Arjeplog (Väg 95, BD12, ÖK267)
Asjkasáhpe (VK173, ÖK268)
Asjkasjåhkå (VK173, ÖK268)
Asjkasjávrásj (VK173, ÖK268)
Ávrásjjåhkå Vitbäcken (E45 och längs väg 374, VK170)
Ávttso Stenudden (Väg 827, VK173, ÖK268)

B
Badjeriebme Padjerim ( Väg 97, VK170, ÖK268)
Báhkko Pakko (E45, inlandsbanan, VK173)
Báhkkosavoj Pakkoselet (i Stuor Julevädno, VK173)
Bajep Áhppojávrre (Väg 827, VK173, ÖK268)
Bajkas (BD7, BD9, BD10)
Bajkasjávrre (BD7, BD9, BD10)
Bajkasluokta (Väg 805, BD11)
Bajkasnjárgga (Väg 805, BD11)
Bajkasvárátja (Väg 805, BD11) 
Ballemvárásj (Väg 805, BD11)
Bárinjárgga (Väg 819, VK173, ÖK268)
Bárivierra (Väg 819, VK173)
Bidtja Nautijaur, byns namn (VK173, ÖK268)
Biejadis (VK170, ÖK268)
Biejadisvárre (VK170, ÖK268)
Bieggaluokta (Väg 819, VK173, ÖK268)
Biesske (VK170, ÖK268)
Bietsávrre (BD8, BD10, ÖK270)
Bihtám Piteå
Bihtámädno Piteälven (BD12)
Boallno (BD7, BD9, ÖK270)
Boalnotjåhkkå (BD7, BD9, ÖK270)
Boarek (BD10, BD11, ÖK267)
Bulldo Svartlå (Väg 97)
Buohttávrre (VK170, ÖK268)
Bårdde (BD10, ÖK267)
Bårjås Porjus (E45, VK173, ÖK268)
Bårsse Porsi (i Stuor Julevädno, VK170, ÖK268)

D
Dáblloluokta V Kirjaluokta (Väg 827, BD8)
Dábmukjávrre Rödingsträsk och Rödingsträsket (Väg 680, VK171, TK736, ÖK268)
Dálvvadis (I lulesamiskt språkområde finns två välkända större orter som har två helt olika namn som används lika mycket av samerna, och ingen idag kan säga att det ena är mer rätt än det andra, dessa orter är Dálvvadis/Jåhkåmåhkke och Jiellevárre/Váhtjer.)
Dánagådno (BD8)
Darfekluokta (Väg 819, VK173, ÖK268)
Darfek (Väg 819, VK173, ÖK268)
Darregájsse (BD9, BD10, BD14)
Darreluoppal (BD9, BD10)
Darrevuobme Tarradalen (BD9, BD10, BD14)
Darreädno (BD9, BD10, BD14)
Diellejåhkå (E45, ÖK268, VK170)
Duollagielas (väg 814)
Duolljevárre (VK173, ÖK268)
Dårajávrre Tårrajaur (E45, ÖK268)

E
Ednamuorkegårtje [(Väg 827) där själva fallen är belägna]

F
Finna Storsand (Väg 97, VK171, ÖK268)
Fuornes (BD11)
Fuornesjiegge (BD11)

G
Gábles 
(BD10, BD11, ÖK267)
Gájnaj Kalix
Gáldesluokta (i Stuor Julevu, VK173, ÖK268)
Gállakluokta (Väg 819, VK173)
Gállakvárre (VK173, ÖK268)
Gamájåhkå (BD10, BD11, BD14)
Ganijvárásj (BD8, BD10)
Ganijvárre (BD11, ÖK267)
Ganijvárre (VK170)
Gárásj Karats (Väg 747, BD11, ÖK268)
Gárddegiehtje Renhagen (Väg 827, VK173, ÖK268)
Gármas (Väg 827, BD11, VK173, ÖK268)
Gármasbákte (Väg 827, VK173)
Gármasoajvve (Väg 827, VK173)
Gárránistjåhkkå (BD8, BD10, ÖK270)
Gasska-Julle
Gierggejávrre Stenträsk (E45, VK170)
Gievgessuoloj (BD7, BD9, BD10)
Girjáluokta (Väg 827, BD8)
Gisuris (BD7, BD9, BD10)
Goabddális Kåbdalis (E45, VK170)
Goaskásj Koskats (Väg 97, VK170, ÖK268)
Guddnár Gunnarsbyn (ca 40 km norr om Boden)
Guorbak (BD11, ÖK268)
Guosak Granudden (i Skálkká, BD11, ÖK268)
Gursjoluokta
Guvtjávrre (BD7, BD9, BD10, ÖK270)
Gåbddesavvun Bredsel (Väg 374)
Gåjkkul Kåikul (VK170, ÖK268)
Gålokgielas (BD7)
Gäbnásjluokta Kitteludden (Väg 805, VK173)
Gähppoáhpe (VK173, ÖK268)
Gähppofuornes (VK173, ÖK268)
Gähppogårsså (VK173, ÖK268)
Gähppovárre (VK173, ÖK268)

H
Huhttán Kvikkjokk (Väg 805, BD11)
Hákkes Hakkas (E10, VK174)
Hárált Harads (Väg 97, VK171)
Huorsonjárgga (BD9, BD10)

I
Ientjaválle Älvsbyn
Ippátjåhkkå (BD8, BD10)

J
Jávrregasska (Väg 827, ÖK268)
Jiellevárre (I lulesamiskt språkområde finns två välkända större orter som har två helt olika namn som används lika mycket av samerna, och ingen idag kan säga att det ena är mer rätt än det andra, dessa orter är Jiellevárre/Váhtjer och Dálvvadis/Jåhkåmåhkke.)
Julevädno Luleälven (VK170, VK171)
Julevu Luleå
Jullenjoasske
Juohkeljávrre (VK170, ÖK268)
Juohkeljåhkå Sikån (E45 söder om Goabddális, VK170)
Juohkeloajvve (VK170, ÖK268)
Jåkkejågåsj (BD10)
Jåhkåmåhkke Jokkmokk (VK170, ÖK268)

L
Lájtávrre (BD11, BD10)
Láŋas Langas (BD8)
Larvve (VK170, ÖK268)
Larvevárre (VK170, ÖK268)
Larvejávrre VK170, ÖK268)
Larvejåhkå (VK170, ÖK268)
Larváhpe (VK170, ÖK268)
Liehtjeguojkka (VK170, ÖK268)
Liehtjesavvun (VK170, ÖK268)
Liehtjitjávrre (BD8, BD10, ÖK270)
Liggá Ligga (E45, VK173, ÖK268)
Lijnávárre (VK173, ÖK268)
Luossamuorkke Edefors (Väg 97)
Luvos (BD11, ÖK268)
Luvossavoj (BD11, ÖK268)
Luvos Övre Görjeå (VK170, ÖK268)
Luvosädno Görjeån (Väg97, VK170, ÖK268)
Låddejåhkå (BD9, BD10)

M
Málmmavárre Malmberget (VK173, ÖK268)
Miellädno (BD9, BD10, ÖK270)
Miessávrre Messaure (Väg 818, VK173, ÖK268)
Muorjek Murjek (stambanan, VK171, ÖK268)
Murájávrre Morjärv (E10)
Muddusalusspe (VK173, ÖK268)
Muddusagahtjaldak (VK173, ÖK268)
Muttosáhpe (VK173, ÖK268) 
Muttosjávrre (VK173, ÖK268)
Muttosjåhkå (som rinner in i Muttosjávrre, VK173, ÖK268)
Muttosädno (som rinner ut ur Muttosjávrre, VK173, ÖK268)
Måskosgårsså (VK173, ÖK268)

N
Nahtavárre Nattavaara by (ÖK268)
Nammaáhpe (VK173, ÖK268)
Nammajávrre (VK173, ÖK268)
Nammavárre (VK173, ÖK268)
Návdahávrre (VK173, ÖK268)
Návdasjåhkå (som rinner in i Návdahávrre, VK173, ÖK268)
Návdasädno (som rinner ut ur Návdahávrre, VK173, ÖK268)
Návsta (VK170, ÖK268)
Návstabuovdda (VK170, ÖK268)
Návstajávrre (VK170, ÖK268)
Návstajåhkå (VK170, ÖK268)
Návstanjárgga (VK170, ÖK 268)
Návstasájvva (VK170, ÖK268)
Návstaskájdde (VK170, ÖK268)
Nienndo (BD8, BD10, ÖK270))
Nieras BD8, BD10, ÖK270)
Nimár Niemisel (Väg 356)
Njavve (Väg 805, BD11)
Njiehtsagisgåbbå (VK173, ÖK268)
Njiehtsakjávrre (VK173, ÖK268)
Njoammelsasskam Harsprånget (E45, VK173, ÖK268)
Njoasske "57:an" (Väg 827)
Njunjes (BD14)
Njunjesgårsså (BD14)
Njunjesjåhkå (BD14)
Njunjesvárre (BD14)
Nuohttenjárgga Notudden (VK170)
Nuortap Muttosluoppal (VK173, ÖK268)
Nuortik Nuortikon (stambanan, ÖK268)

O
Oalloluokta Ålloluokta (Väg 819, VK173, ÖK268)
Oarjep Muttosluoppal (VK173, ÖK268)
Oarrenjárgga Årrenjarka (Väg 805, BD11)

R
Ráddnávrre Randijaur (Väg 805, ÖK268)
Ráfeluokta (Väg 819)
Ráhpavuobme Rapadalen (BD10, BD11)
Ráhpaädno (BD10, BD11)
Rávddajávrre (BD7)
Rávddaluokta (BD7)
Rávdoajvve (BD7)
Rávnaädno Råneälven (ÖK268)
Rávnna Råneå (E4)
Ribásj Ripats (stambanan, ÖK268)
Rijtjem Ritsem (Väg 827, BD7)
Rijtjemjarŋŋa (BD7)
Rijtjemjåhkå (BD7)
Alep Rijtjem (BD7)
Lulep Rijtjem (BD7)
Rinim (BD10, BD11, ÖK267)
Ruokto (Väg 827, BD11, ÖK268)
Råvejávrre (BD9, BD10, ÖK267)

S
Sádek
Flakaberg (VK 171, ÖK 268)
Sádijávrre (BD8, BD10)
Sakkat (BD11, BD14, VK170, ÖK267)
Sáltoluokta (i Láŋas, BD8, BD10)
Sáluhávrre (BD7, BD9, BD10, ÖK270)
Sarek (BD10)
Sárggavárre (VK173, ÖK268)
Sáttojluokta (Väg 819, ÖK268)
Sávges Sauka (Väg 819, ÖK268)
Siejdevárre (Väg 805, BD11, ÖK267)
Sierre (VK170, ÖK268)
Sijddojávrre (BD10, BD11, ÖK267)
Skájdde (VK173, ÖK268)
Skájddevárre (VK173, ÖK268)
Skájddejiegge (VK173, ÖK268)
Skálkká (BD11, ÖK268)
Soahkenjárgga Björkudden (i Láŋas, BD8)
Sjávnjaáhpe (VK173, ÖK268)
Sjávnjajávrre (VK173, ÖK268)
Sjávnjaluokta (Väg 827, VK173, ÖK268)
Sjávnjaädno (Väg 827, VK173, ÖK268)
Sjnjuvtjudis (BD7, BD9, BD10)
Sjnjuvtjudisjåhkå (BD7, BD9, BD10)
Sjnjuvtjudisjávrásj (BD7, BD9, BD10)
Sjnjuvtjudisjávrásjjåhkå (BD7, BD9, BD10)
Själláriebme (Väg 97, ÖK268)
Skuollájåhkå (BD7, BD9, BD10)
Skuollávallda (BD7, BD9, BD10)
Sláhkká (VK170, ÖK268)
Slahpejávrre (BD7, BD9, BD10)
Sluppojávrre Klubbuddsjön (Väg 805, VK173, ÖK268)
Slupponjárgga Klubbudden (Väg 805, VK173, ÖK268)
Smadjeädno Blackälven (Väg 805, BD11)
Smirjjo Mattisudden (Väg 97, VK170, ÖK268)
Stáddájåhkå (BD9, BD10, ÖK267)
Stájggá
Stájnas (Väg 827, VK173, ÖK268)
Stáloluokta (BD9, BD10, ÖK267)
Stibokjávrre (BD7)
Stuor Biejadisjávrre (VK170, ÖK268)
Stuorbuollda Storbacken (Väg 97, VK171, ÖK268)
Stuor Duvvá (BD8, ÖK270)
Stuor Julevu Stora Lulevatten (VK173, ÖK268)
Stuorjulevulusspe (Lusspe) Luspen (Väg 827, VK173, ÖK268)
Stuor Julevädno Stora Luleälven (VK170, VK173, ÖK268)
Stuor Julle
Stuor
Muorkke Stora Sjöfallet (Väg 827, BD8, BD10)
Stuorsuoloj (i Stuor Julevu, ÖK268)
Stuor Muttos (VK173, ÖK268)
Sulidälbmá (BD9, ÖK267) 
Sunndegille Sunderbyn (Väg 97)
Suoksjåhkå (rinner ut i Stuor Julevädno)
Suoloj Björkholmen, i Skálkká (BD11, ÖK268)
Suollávrre Holmträsket (Snesudden); (VK170, ÖK268)
Suorvvá (Väg 827, BD7, BD8, BD10, ÖK270)
Suovdok Sudok
Suttes Boden (Väg 97)

T
Tjahkelij
(BD10, BD11)
Tjieŋalluokta (i Stuor Julevu, ÖK268)
Tjoallta (BD10, BD11, ÖK267)
Tjoammbe Tjåmotis (byn), (Väg 805, BD11)
Tjoamodisjávrre (BD11)
Tjuollda (BD10, ÖK267)
Tjuoldavuobme (BD10)
Tjårvek Hornavan (BD12, ÖK267)
Tjåggŋåris (BD10)
Tjåggŋårisoalgge (BD10)
Tjävrrá (VK170, ÖK268)
Tsihájávrre Abborrträsket (E45, VK173)
Tsihávárásj Peltovaara (E45, VK173)
Tsoagesluokta "71:an" (Väg 827, BD8)

V
Váhtjer Gällivare (VK173, ÖK268)
Váhtjerduottar Dundret (VK173, ÖK268)
Váhtjerjávrre Vassaraträsket (VK173, ÖK268)
Váhtjerjåhkå Vassaraälven (VK173, ÖK268)
Váhtjervárre Vasaravaara (VK173, ÖK268)
Vajmatvárre (E45, VK170, ÖK268)
Vájsáluokta (BD7)
Vájgájávrre Vaikijaur (Väg 805, VK173)
Varjek (VK170, ÖK268)
Varjekjávrre (VK170, ÖK268)
Varjekjåhkå (VK170, ÖK268)
Varjekvárre (VK170, ÖK268)
Varggáädno Varjisån (E45 söder om Goabddális, VK170)
Vásstenjávrre (BD7, BD9, BD10)
Viedás (Väg 827, BD8, BD10, ÖK270)
Viedásnjárgga (Väg 827, BD8, BD10, ÖK270)
Virihávrre (BD9, BD10)
Vuolep Áhppojávrre (Väg 827, VK173, ÖK268)
Vuollemuorkke Hednoret (södra sidan av Luleälv, norr om Boden)
Vuolleriebme Vuollerim (Väg 97, VK170, ÖK268))
Vuolle Råvejávrre (BD9, BD10, ÖK267)

U
Udtjá
(BD12, ÖK268)
Uhtsa Biejadisjávrre (VK170, ÖK268)
Uhtsa Duvvá (BD8, ÖK270)
Uhtsa Muorkke (landet/mårkan till höger om dammen i Suorvvá) (BD7, BD8, BD10, ÖK270)
Unna Julevädno Lilla Luleälven (VK170, ÖK268)
Unna Muttos (VK173, ÖK268)
Urdávrre Urtimjaur (VK173, ÖK268)
Uvnnabivnna Unbyn (södra sidan av Luleälv, mellan Boden och Luleå)

Ä
Änonjálmme (BD7, BD9)

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2024-01-30

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?