torsdag 25 juli 2024

Vad är folkrätt?

Internationell rätt är ett område inom juridiken som behandlar förhållandet mellan stater. Internationell rätt delas i sin tur upp i folkrätt och internationell privaträtt.

Internationell rätt
Internationell rätt bygger på sedvanerätt och traktatsbaserad rätt. Sedvanerätt är oskrivna regler som är bindande för alla stater, därför att de anses vara både praktiska och moraliskt riktiga. Traktatsbaserad rätt bygger på skrivna avtal eller konventioner. Den så kallade Wienkonventionen från 1969 skapade ett system för hur sedvanerättens politiska avtal ska förvandlas till juridiska dokument, till exempel hur ingångna avtal ska hållas. Internationell rätt delas upp i folkrätt och internationell privaträtt. Den senare reglerar individers tvister över nationsgränser.

Folkrättslig praxis
Folkrätten delas upp på begreppen flyktingrätt, humanitär rätt (krigets lagar), och mänskliga rättigheter. Folkrättslig praxis (internationell sedvänja) har utvecklats under mycket lång tid. Därtill kommer internationella avtal och beslut av internationella organisationer som till exempel FN. Stater, internationella organisationer, företag och enskilda individer berörs av folkrätten.

Primär folkrätt
Den primära folkrätten innehåller regler som är bindande även för de stater som inte ratificerat tillämpliga internationella avtal eller erkänner viss internationell sedvänja. En del menar att de mänskliga rättigheterna borde vara överordnade övriga delar av folkrätten. Andra stater skulle då vara skyldiga att ingripa när brott mot de mänskliga rättigheterna begås, även om det innebär att man bryter mot andra delar i folkrätten.
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2018-09-14

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?