fredag 27 januari 2023

Regeringsuppdrag Förvaltningsverktyg

Sametinget och Naturvårdsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att slutföra arbetet med att ta fram ett förvaltningsverktyg som möjliggör riktade åtgärder för att minska rennäringens förluster till följd av stora rovdjur.

Det nya regeringsuppdraget innebär ett uppdrag att slutföra arbetet att ta fram ett nytt förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur. Förvaltningsverktyget ska möjliggöra mer riktade åtgärder för att minska rennäringens förluster till följd av stora rovdjur.

Gemensam rapport
Projektet ska resultera i en gemensam rapport med målsättningen att Sametinget och Naturvårdsverket ska vara överens om innehåll och förslag. Om Sametinget och Naturvårdsverket inte kan komma överens ska det tydligt framgå i vilka delar det råder skiljaktig mening och hur de olika myndigheterna motiverar sina respektive ställningstaganden.

Tidigare erfarenheter
Erfarenheter och kunskap från arbetet med det förra regeringsuppdraget om toleransnivåer av rovdjur för rennäringen ska tillvaratas (mer info från toleransnivåutredningen finns i vänstermenyn). Vidare ska resultat från Naturvårdsverkets uppdrag om sårbarhetsanalyser och om förvaltningsplaner för björn, järv, lo och kungsörn beaktas, liksom erfarenheter från både aktuell och tidigare rovdjursförvaltning samt andra relevanta arbeten och projekt.

 

© Sametinget 2023
Uppdaterad: 2014-01-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

 

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyRennäring
MenyRennäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?