söndag 21 juli 2024

Trettonde lägesrapporten om samiska språk

Den trettonde lägesrapporten visar att fler språkliga insatser behövs för att stärka de samiska urfolksspråken. Utvidgningen av Samiskt språkcentrum, gränsöverskridande språksamarbeten och fortsatta brister inom utbildningskedjan är några av de områden som rapporten belyser.

Sametinget överlämnar nu den trettonde lägesrapporten över de samiska språken i Sverige till regeringen. Rapporten uppmärksammar bland annat regeringens förstärkning av minoritetspolitiken genom utvidgningen av Samiskt språkcentrum. Det har förbättrat möjligheterna att vara en resurs i arbetet med att bevara och stärka samiskans position i samhället.

- Då vi blivit fler medarbetare inom Språkcentrum så kommer vi kunna medverka på fler nivåer och områden för att stärka de samiska språkanvändarna och de samiska språken, säger Sara Omma Simma, enhetschef.

Sametinget har återkommande uppmärksammat utbildningsområdet som en av de viktigaste faktorerna för att bevara och främja de samiska språken. I årets lägesrapport konstateras att utbildningssituationen inte förbättrats nämnvärt, varken för modersmålsundervisningen i de samiska språken eller för den samiskintegrerade undervisningen.

I årets rapport belyses även det gränsöverskridande samarbetet mellan sametingen i Finland, Norge och Sverige. Bland annat har Giellavahkku/ Giellavahkko/ Giellavahkko/ Giällavahkkuo/ Gïelevåhkoe arrangerats för fjärde året i rad. Språksamarbetet omfattar också internationella urfolksspråkdecenniet IDIL 2022–2032 där fokus är på de samiska språken utifrån språkteknologi samt barns och ungdomars språk.

Public service-bolagens samiskspråkiga program är ytterligare en sak som rapporten tar upp. Språkcentrum anser att det är av extra stor vikt att public service-bolagen har tydliga mål för att stärka de samiska språken.

- De samiska språken korsar landsgränserna vilket innebär en ökad samhörighet över nationsgränserna. Det är ytterst värdefullt för den samiska publiken om man kan få ta del av det samiskspråkiga programutbudet oberoende om man är bosatt i Finland, Norge eller Sverige, säger Ulla-Karin Sarri, språknämndens ordförande. 

 

Kontakt:

Ulla-Karin Sarri, språknämndens ordförande
ulla-karin.sarri@sametinget.se

Sara Omma Simma, enhetschef Språkcentrum Sara.omma.simma@sametinget.se
Tel. 0980-780 27

 

Bakgrund:

Språklagen (SFS 2009:600) trädde i kraft 1 juli 2009 och Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft januari 2010 med lagändringar i januari 2019. I samband med detta reformerades minoritetspolitiken och Sametinget fick också i uppdrag att initiera och etablera Samiskt språkcentrum i Tärnaby och Östersund.

Sametinget ska, enligt regleringsbrevet, bidra till det samiska språkets användning och ställning i samhället, framförallt i de traditionellt samiska områdena. Språkcentrums mål är att främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder för språkrevitalisering samt verka för att synliggöra och öka statusen för de samiska språken. Det är Sametingets språknämnd som är ansvarigt för Sametingets språkarbete och som fastställer politiska prioriteringar.

Sametinget och Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp hur lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) tillämpas av kommuner och förvaltningsmyndigheter. Länsstyrelsen och Sametinget ska återrapportera uppdragen i en gemensam rapport och Sametinget ska också lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken. Sametinget har genom Samiskt språkcentrum utarbetat lägesrapporten som beskriver situationen för de samiska språken i Sverige.

 

 

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2023-03-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?