söndag 23 juni 2024

Utlysning av medel till kompetensutveckling och informations-insatser

Jordbruksverket utlyser nu 31,5 miljoner kronor för kompetensutveckling. Syftet är att med hjälp av informationsinsatser stärka jordbrukets konkurrenskraft, utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader samt att skapa jobb på landsbygden. Pengarna finns i landsbygdsprogrammet och går att söka av organisationer, företag och myndigheter.

Dessa medel söks direkt hos Jordbruksverket och det är de som fattar beslut. Sametinget har inga egna medel till detta. I de tre första ingår rennäringen och den fjärde passar för samiska organisationer m.m. som vill anordna kurser, informationsinsatser, branschdagar och liknande.

Informationsinsatser för att stärka jordbrukets konkurrenskraft

Åtta miljoner kronor ska användas för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Utlysningen är ämnad för informationsinsatser som rör mjölkproduktion, olika typer av köttproduktion, trädgårdsodling, växtodling och rennäring. Det kan handla om arrangemang av branschdagar, seminarier eller produktion av skriftligt informationsmaterial. Det kan också handla om informationsinsatser om ekologisk produktion eller företagsledning som ska inspirera till användning av ny teknik och nya metoder.

Informationsinsatser till unga och nya företagare för ökad konkurrenskraft

Tre miljoner kronor ska gå till informationsinsatser för nyföretagande inom jordbruk, trädgård och rennäring. För att utveckla det svenska jordbruket behövs en tillströmning av både unga och nya företagare. Kommunikationsaktiviteter kan därför också ordnas för att inspirera till ägarskiften och för att nya grupper av ungdomar och personer från andra branscher eller andra länder, ska vilja arbeta inom de gröna näringarna.

Informationsinsatser för att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader

Sju miljoner kronor satsas för att livsmedelsproducenter och förädlare ska få ökad kunskap och inspireras att utveckla korta livsmedelskedjor och lokala marknader. Av dessa är två miljoner avsedda för informationsinsatser och fem miljoner avsedda för kurser och utbildningar.

Informationsinsatser för nya jobb på landsbygden

Åtta miljoner ska användas för informationsinsatser till olika branscher och näringar på landsbygden, i syfte att ta tillvara landsbygdens resurser och möjligheter. Insatserna ska inspirera till att skapa nya jobb inom livsmedel, tillverkning, omsorg, turism, kultur, hantverk eller tjänster. Aktiviteterna kan handla om företagsledning, kunskap om marknader, om betydelsen av jämställdhet, integration och tillgänglighet i företagandet och specifika frågor för branscher på landsbygden. 

Mer information

Ansökningar ska göras senast den 1 mars 2016 via e-tjänst på Jordbruksverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ytterligare information om utlysningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Jordbruksverket

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-01-26

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?