söndag 14 juli 2024

SÁNÁG oahpaha dikšobargiide sámi dearvvašvuođa birra

Dikšobargit Norrbottena, Västerbottena ja Jämtlándda ja Härjedalena leanain leat ođđajagimánus leamaš oahppomátkkis Kárášjogas SÁNÁG:s – Sámi našuvnnalaš gealboguovddážis. Ulbmil mátkkiin lea oahppat eambbo das got dikšosuorgi buorebut sáhttá nannet sámiid psyhkalaš dearvvašvuođa.

Okta sis guhte searvvai mátkái lea Peter Bergman, Norrbottena leana vuođđodikšogieđahalli:

–Mii surrat go gullat ahte sámit rahčet eambbo psyhkalaš dearvvašvuođain go ruoŧelaččat. Pasieantta váldá vuohččan oktavuođa vuođđodivššuin, ja jus mis vuođđodivššus lea buoret máhttu sámi kultuvrras de šaddá buoret ságastallan pasieanttain ja sávvamis eastadit ahte pasieanta duođalaččat buohccá psyhkalaččat.

Dán mátkkis leat sihke logaldallamat ja oahpisteapmi SÁNÁG klinihkalaš doaimmaide. Lea olu sáhka mánáid ja nuoraid psyhkalaš divššus mii guoská eareliiggánit daidda bargiide geat barget mánáiguin ja nuoraiguin beaivválaččat:

–Lea hirbmat dehálaš ahte mánát ja nuorat dovdet doaivaga boahtteáigái. Mii geat leat dikšobargit fertet ipmirdit manin sámi mánát ja nuorat vedjet hejogit, muđui eat máhte addit psyhkalaš divššu pasieantta sámi kultuvra vuhtiiváldojuvvo, lohká Ylwa Berglund, guhte lea mánáid- ja nuoraid psykiatriija ossodathoavda Norrlándda universitehtabuohcciviesus, Västerbottena leanas.

Dát mátki lágiduvvo sierra prošeavtta oktavuođas maid Sosiáladepartemeanta ruhtada. Ulbmil prošeavttain lea hábmet guhkilmas soahpamuša eanandikkiide sámiid psyhkalaš dearvvašvuođasuorggis, ovttasdoaimma ja máhttovuođu huksema várás. Sofia Kling lea prošeaktagieđahalli:

– Jus mii galgat sáhttit hábmet soahpamuša sámiid psyhkalaš dearvvašvuođadivššus, de mis fertejit leat oktasaš referánsarámmat ja oktasaš máhttovuođđu. Dát oahppamátki SÁNÁG:ii lea buorre veahkkin dan barggus.

Dán mátkkis leat maiddái Sámedikki, Ruoŧa sámiid riikkasearvvi ja Sáminuorra organisašuvnna ovddasteaddjit fárus..

 

Eanet dieđut:

Sofia Kling, prošeaktagieđahalli, Jämtlándda Härjedalena regiovdna, 072–234 40 20

Peter Bergman, vuođđodikšogieđahalli, Norrbottena leana eanandiggi, 070-616 74 11

Ylwa Berglund, Mánáid- ja nuoraidpsykiatriija ossodathoavda, Västerbottena leana eanandiggi, 070-546 51 39

Visar sidorna 201 till 218 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2016-01-11

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?