söndag 14 juli 2024

Rennäringspolitik

Renskötseln är en traditionell samisk näring som i Sverige är förbehållen samerna, men enligt rennäringslagen bara kan utövas av en same som är medlem i en sameby. Rennäring innebär främst köttproduktion, men den är även en språk- och kulturbärare och en försvarare av rätten till land och naturresurser.

Rennäringen är en av primärnäringarna och i stora delar en bas för andra samiska näringar.  Även som kulturfaktor är rennäringen central. Med utgångspunkt från detta bildar rennäringen en plattform för mångfald i det samiska näringslivet.  Det finns ett ömsesidigt förhållande mellan rennäring, övriga samiska näringar och samisk kultur.

Under de senaste århundranden har de traditionella samiska markerna utsatts för ingrepp och exploateringar som allt eftersom minskat utrymmet för renens vandring. Idag står renskötaren inför stora utmaningar när det gäller att bedriva en socialt, ekologiskt, kulturellt och ekonomiskt hållbar renskötsel. Klimatförändringen och markexploateringar, för högt rovdjurstryck i kombination med ökade kostnader för stödutfodring och fortsatt lågt slaktuttag orsakar en vikande ekonomi som måste hanteras av allt fler renskötselföretagare.

Denna utveckling är inte förenlig med de internationella åtaganden som Sverige har mot sitt urfolk. Sametinget har ett ansvar att lyfta både rennäringens möjligheter och utmaningar för berörda myndigheter, företag och bolag samt organisationer såväl politiskt som förvaltningsmässigt. Ett urfolks traditionella landområde och möjligheter att bedriva sin kulturellt betingade näringsform får aldrig inskränkas så att de lokalt påverkade individerna förlorar möjligheten att försörja sig genom sin traditionella näringsform. Det innebär att internationella konventioner1 skyddar varje enskild renskötares rätt att bedriva en hållbar renskötsel.
 
Syftet med rennäringspolitiska strategin är att stärka och utveckla renskötseln och renskötselföretagen så att deras verksamhet är kulturellt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Strategin är ett politiskt ställningstagande som tydliggör utmaningar rennäringen står inför och visar på Sametingets övergripande mål samt prioriterade fokusområden för rennäringen.

Målgrupperna för rennäringspolitiska strategin är näringen själv såsom renskötselföretag, samebyar och rennäringsorganisationer samt myndigheter, regering och riksdag.

 

Läs mer i strategin i högerspalten.

 

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-03-02

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPolitik
MenyPolitik
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?