lördag 21 maj 2022

Luonddu- ja kulturbirrasiid ovdánahttin

Dát doarjja juolluduvvo veahkkin divodit, bisuhit ja ovdánahttit visttiid ja birrasiid mat leat sámiid árbevirolaš čoahkkananbáikkit, ja mat muitalit sámiid eallima birra ovdal ja dál. Dás sáhtát lohkat masa doarjja lea jurddašuvvon. Dárkilet dieđuid gávnnat  Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Doarjja juolluduvvo birrasiidda mat leat leamaš čoahkkananbáikin sámiide mánnágástta, hávdádusaid, heajaid, márkaniid ja iežá dehálaš dáhpáhusaid oktavuođas. Dákkár girkobáikkit sáhttet leat báikkit gos leat sámi visttit ja iežá birrasat main lea sámi gullevašvuohta. Máŋga dákkár báikki leat ain min áiggis dehálaš čoahkkananbáikin sámiide ja iežá olbmuide. Dakkár birrasat  leat hui mávssolaččat ođđa áiggis dannego olbmot besset doppe fysalaččat deaivvadit. Báikkit veahkehit min váldit vára báikkálaš máhtus, ipmirdit historjjá ja addit buriid vásáhusaid gussiide.

Ruhtadoarjagiin sáhttá divvut dehálaš kulturhistorjjálaš birrasiid ja visttiid mat leat geavahuvvon ja huksejuvvon sámi vieruid mielde. Dákkár visttiid ja báikkiid ferte várrogasat divodit, ja dain galggalii doalahit dan hámi mii lea álgoálggos leamaš. Maiddái iežá visttit ja rusttegat sáhttet oažžut doarjaga investeremiidda jus dat omd geahpedit beassama olbmuide, dahje jus leat doaimmat mátkeealáhusfitnodagaid, diehtojuohkima ja biebmoealáhusa ovddas mat buoridit diehtojuohkima báikki ja dan geavaheami birra, ja loktejit árvvu ja dahket birrasa ja báikegottiid eanet geasuheaddjin.

Visar sidorna 1 till 20 ( av 43 )
«123»
© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?