fredag 21 juni 2024

Mátkeealáhus- ja vuoiŋŋastandoaimmat

Ulbmil doarjagiin lea buoridit vejolašvuođaid álggahit vuoiŋŋastandoaimmaid olbmuide. Doarjja galgá maid buoridit mátkeealáhusvejolašvuođaid min guovlluin. Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Organiserejuvvon sámi mátkedoaibma lea oalle ođđa sámi ealáhus vaikko ovttaskas sámit leat guhká bargan turismmain. Álggos lei sámi mátkedoaibma dábálaččat ofelastin duoddariin, muhto dálá sámi mátkefitnodatdoallit deattuhit diehtojuohkima sámiid ja sámi kultuvrra birra go fállet bálvalusaideaset. Lea hirbmat ávkkálaš juohkit dieđuid sámi kultuvrra ja eallinvuogi birra lunddolaš birrasis. Sámi guovlluin leat olu bázahusat mat muitalit ahte sámi leat dáppe eallán oba guhká. Go dáid báikkiid čalmmustahttá eanet olbmuide de dat veahkeha loktet dieđuid sámiid ja sámi kultuvrra birra.

Sámediggi vuoruha investeremiid siskkáldasstruktuvrras mat ovdánahttet mátkeealáhusa sámi perspektiivva vuođul vai sámi kultuvra ja ealáhusat fuomášuvvojit ja vai sámi kultureatnamat váldojuvvojit vuhtii birasgáhttejeaddji vuogi mielde. Sámediggi vuoruha turistadiehtojuohkima mii čájeha ja muitala sámi historjjá, kultuvrra ja ealáhusaid birra lunddolaš oassin guovllus.

Loga eanet

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-09-25

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?