tisdag 21 maj 2024

Investeremat astoáige- ja valáštallanrusttegiidda

Čoahkkananlanjaid ja valáštallanrusttegiid huksemii smávvaservodagain gávdno doarjja maid sáhttá ohcat. Dás sáhtát lohkat doarjaga birra. Dárkilet dieđuid gávnnat Eanandoallodoaimmahaga ruovttusiiddus.

Sámis gávdnojit báikkit ja gilit gos eanas ássit leat sápmelaččat. Sihkkarastin dihte sidjiide bálvalusaid ja astoáigefálaldagaid de dárbbahuvvojit servicebáikkit ja ahte sámiide lea vejolaš geavahit daid, ja álggahit ja jođihit servicefitnodagaid. Dat lea ávkin báikkálaš infrastruktuvrii. Seammá guoská čoahkkananlanjaide ja astoáige-/valáštallanrusttegiidda.

Báikkálaš čohkkendoaimmat leat mávssolaččat sihke giela ja kultuvrra ektui. Dat sáhttet omd. leat lanjat maid sáhttá láigohit smávvafitnodagaide, stoahkandoaimmaide ja valáštallamii mánáide ja nuoraide, duddjonlanjat nuoraide, gáffádagat, ja muđui konferánsalanjat ja čoahkkinlanjat.

Sámediggi vuoruha investeremiid valáštallan- ja astoáigerusttegiidda ja čoahkkananlanjaide maid viidát sáhttá geavahit, ja gos heive lágidit doaimmaid juohkelágán geavaheddjiid várás, ja mat leat heivvolaččat máŋggalágán doaimmaide.

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2019-11-21

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?