söndag 16 juni 2024
Doaresbealguovlluid fitnodagat bohtet dávjá sámi čoahkkananbáikkiide čájehit gálvvuideaset. Govven: Marie Enoksson

Fitnodat ja projeaktadoarjja

Dál sáhtát e-bálvalusa bakte sáddet ohcamuša eanas fitnodat- ja projeaktadoarjagiidda ođđa báikegoddeprográmma siskkobealde. Dat guoská doarjagiidda mat leat ávkin du fitnodahkii dehe projeavttaide mat leat ávkin eanebuidda. Visot dáid doarjagiid dáfus sáhtát ohcat investerenruđa oastit sihke bargo- ja materiálabálvalusaid.

Mukton čujuhus govvalohkkii (scanningii) áššebáhpiriidda – Báikegoddeprográmma

Ođđajagimánu 1 beaivvi 2022 nohká vejolašvuohta sáddet mildosiid ohcanbáhpiriidda guovddáš govvalohkkii (scanningii). Sámediggi rávve ahte don joatkkát bidjat du áššebáhpiriid eanadoallodoaimmahaga e-bálvalussii, doppe gos ozat doarjaga/olggosmáksima doarjagii.

Jus leat áššebáhpirat maid ii mana bidjat dohku, sádde daid čuovvovaš čujuhussii.

Sametinget
Landsbygdsstöd
Box 582
831 27 ÖSTERSUND

 

Sámediggi lea Eanandoallodoaimmahaga doarjjaeiseváldi ja gieđahallá čuovvovaš doarjagiid. Liŋkkaid vuolde gávnnat eanet dieđuid dan doarjaga birra masa dus lea beroštupmi.

Boazodoalu investerendoarjja

Doarjja biebmogálvvuid reidemii

Ođasmahtti energiija – boazodoallu

Álggahandoarjja

Investerendoarjja mainna ovddida eanet bargosajiid báikegottiin

Investerendoarjja smávvainfrastruktuvrra várás

Investerendoarjja valáštallan- ja astoáigerusttegiidda

Mátkeealáhus ja vuoiŋŋastandoaimmat

Boazodoalloguovlluid kulturbirrasa divodeapmi ja máŧasdoallan

Luonddu- ja kulturbirrasiid ovdánahttin

 

Iežá doarjagat
Gávdnojit maiddái iežá doarjagat main sámit soitet beroštit. Dáid doarjagiid gieđahallet iešguđet leanastivrrat dehe Eanandoallodoaimmahat:

Govdafierbmi

Innovašuvnnat

Gávpebálvalusat

Visar sidorna 21 till 37 ( av 37 )
«12»
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2021-12-06

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?