lördag 21 maj 2022

Utveckling av natur- och kulturmiljöer

Insatsens prioritet är att restaurera, bevara och utveckla miljöer som traditionellt samlar samer och som också är viktiga som informationspunkter om samer och samiskt levnadssätt förr och nu. Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

Det som avses är miljöer som traditionellt fungerar som samlingsplatser för samer vid dop, begravningar, bröllop och andra viktiga händelser som marknader.  Exempel på sådana är kyrkstäder med samiska byggnader och andra visningsmiljöer med samisk anknytning. Många av dessa platser har fortfarande en viktig samlande funktion för samer och andra besökande. Bevarandet och utvecklingen av miljöer som främjar fysiska möten mellan människor är viktigt i vår urbaniserade och digitala tid. Det är en plattform för att tillvarata lokal kunskap, skapa historisk förankring och att förmedla en äkta upplevelse för besökare.

Stöd kan beviljas till att restaurera kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader brukade och uppförda enligt samisk tradition. Insatser i miljöer ska göras på ett varsamt sätt, exempelvis genom att bevara exteriörer och miljöers ursprungliga karaktär. För att ta tillvara miljöernas potential så kan även andra byggnader och faciliteter komma i fråga för stöd genom investeringar som ökar tillgängligheten för allmänheten, företagande inom turism och information och mathantverk, samt att öka informationen om platsen och dess användning och därmed öka upplevelsevärdet och bidra till en attraktiv lokalmiljö och landsbygd.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?