onsdag 29 juni 2022

Rekreation och turism

Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området. Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

Organiserad samisk turism är en relativt ny samisk näring även om enskilda samer under lång tid arbetat med turism. Tidig samisk turism var inriktad på olika typer av guidning i fjällen medan dagens samiska turistföretagare är inriktade på besök där information om samer och samisk kultur är ett viktigt inslag i tjänsten som erbjuds. Det finns ett stort värde i att informera om samisk kultur och levnadssätt i sin naturliga miljö. Det samiska kulturlandskapet är fyllt av samiska lämningar som vittar om samisk närvaro under lång tid. Att synliggöra dessa platser för den breda allmänheten kan vara ett sätt att informera om samer och samisk kultur.

Sametinget prioriterar investeringar i infrastruktur som utvecklar besöksnäringen utifrån ett samiskt perspektiv så att den samiska kulturen och näringarna synliggörs och att hänsyn tas till det samiska kulturlandskapet på ett miljömässigt hållbart sätt. Sametinget prioriterar turistinformation som informerar om och beskriver det samiska kulturlandskapet och som inkluderar samisk historia, kultur och näringar som en naturlig del i regionen.

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2019-11-21

Relaterat

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?