torsdag 7 juli 2022

Investeringsstöd Rennäring

Här kan du läsa om vad stödet är tänkt för. Detaljerad information finns på Jordbruksverkets hemsida. Våra handläggare på Sametinget hjälper dig om du har ytterligare frågor.

Målet med åtgärden är att öka lönsamheten i rennäringsföretagen och därmed öka konkurrenskraften. Detta ska ske utifrån traditionell samisk kunskap och med hållbart resursutnyttjande i fokus.

Starka och konkurrenskraftiga rennäringsföretag bidrar till ett rikt samiskt näringsliv. Det betyder att fokus skall ligga på stärkande av rennäringens betydelse för hela det samiska samhället och tydliggöra samspelet mellan rennäring, samiska näringar och samiska kulturen. Till skillnad från andra primärnäringar har rennäringen som mål att utvecklas och marknadsanpassas utan att göra avkall på ekologisk hållbarhet, samisk livsmiljö och traditionell samisk kunskap.

De här utgifterna kan du få stöd för:

OBS! Om du har ett samarbetsprojekt inom EIP (Europeiska innovationspartnerskapet) har du möjlighet att även få stöd för innovativa maskiner.

De här utgifterna kan du INTE få stöd för:

  •  Lön till anställda i ditt företag
  •  Eget arbete för att genomföra investeringen.

 

© Sametinget 2022
Uppdaterad: 2020-01-10

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyNäring
MenyNäring
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?