söndag 21 juli 2024

Ovdadutkkus sámegiela seailuma eavttuid birra servodagas

Sámi giellaguovddáš ja Upmi universitehta giellainstitušuvdna ovdanbukte Julevus Sámi giellalávdegoddái kártenovdadutkosa sámi gielaid birra. Albma kárten livččii hui mávssolaš boahtteáiggi giellapolitihkalaš bargguide, lohká ságadoalli Josefina Skerk. Seammás muitaluvvui smávit iskosa birra mii lea dahkkon sámi mánáid ja nuoraid giellageavaheami ja giellaoainnuid birra.

Sámi giellaguovddáš lea ovddit dilálašvuođaraporttain cuigen ahte váilu luohtehahtti ođđa statistihkka sámi gielaid geavaheamis ja ovdáneamis. Danin  leat Upmi universitehta Giellainstitušuvdna ja Sámi giellaguovddáš dahkan ovdadutkosa ovttas Giella- ja álbmotmuitoinstituhtain (ISOF) ja referánssajoavkkuin mas leat dán suorggi dutkit ja doktoranddat leamaš mielde. Barggus leat maid bivdán rávvagiid Vealahanáittardeaddjis (DO).

Evttohusat čađaheapmái
Lea áibbas dárbbašlaš kártet sámi gielaid dili Ruoŧas. Sámi gielat leat áitojuvvon dilis ja daid dárbbaša ealáskahttit, ja dan bargui dárbbašuvvo ain eanet máhttu, Ovdadutkosis leat evttohusat govt kártema sáhtálii dahkat mas váldá ovdan makkár eavttuid servodat addá olbmo giellageavaheapmái, ja mas maiddái leat dárkilet dieđut govt olbmot geavahit sámegiela árgabeaivvis, makkár oainnut sis lea sámegielaid ektui, ja maid oaivvilidit giellaovdáneamis birra.

- Dat čuolmmat, bohtosat ja analysat mat bohtet ovdan ovdadutkosis leat deaŧalaččat Sámedikki giellapolitihkalaš barggus dannego dat čuvgejit sihke váttisvuođaid, hehttehusaid, hástalusaid ja vejolašvuođaid indiviida- ja servodatdásis, muitala Josefina Skerk, giellalávdegotti ságadoalli.

Eareliiggánit nuoraid giellageavaheami birra
Mánáid ja nuoraid giella lea eareliiggánit guoskkahuvvon ovdadutkosis ja das leat davvisámegielat mánát ja nuorat vástidan jearaldagaide iežaset giela, giellageavaheami ja miellaguottuid birra. Dutkkus duođašta ahte eatnasat geavahit ruoŧagiela eanet go sámegiela muhto mánát ja nuorat leat dattege hui rámis iežaset giellamáhtuin.

- Dutkkus čájeha ahte nuorat ohcet ieža geainnuid geavahit giela, ovdamearkka dihte sosiála mediaid bakte, čilge Eva Lindgren, Upmi universitehtas, guhte lea buohtalastán ja čađahan ovdadutkosa ovttas iežas bargorátnáiguin.

Duogáš
Ráđđehus juolludii 2014 čavčča Sámi giellaguovddážii ruđaid čađahit ovdadutkosa mas iskat vejolašvuođaid gávnnahit vugiid kártet sámi gielaid ovdáneami. Dán barggus galggai maid dahkat smávit iskosa mas sámi mánáid ja nuoraid giellageavaheapmi lei guovddážis. Kárten lea hirbmat mávssolaš neavvun dan ealáskahttinbarggu proseassas maid Sámi giellaguovddáš dahká ovttaskas olbmuid eavttuid nannemii geavahit ja váldit ruovttoluotta sámegiela.

Eanet dieđuid addá:

Sylvia Sparrock Sámi giellaguovddážis,
tel 063-15 08 56, 070-646 63 99

Eva Lindgren Upmi universitehta Giellainstitušuvnnas oassálastá giellalávdegotti čoahkkimis miessemánu 5 b. dii. 10.30-11.00 Elite Stadshoteallas Julevus.

Visar sidorna 21 till 40 ( av 218 )
© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2015-05-12

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?