lördag 16 oktober 2021
böcker

Lärverktyg på nationella minoritetsspråk ska utvecklas

Skolverket har fått ett uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner och stödja utvecklingen av böcker och lärverktyg på de nationella minoritetsspråken.

Förslag till kursplaner
Statens skolverk har fått i uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, som första och andra språk. Skolverket ska även utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C och E.

Produktion av böcker och lärverktyg
Skolverket ska dessutom stödja utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på de nationella minoritetsspråken som nybörjarspråk. De lärverktyg som produceras ska vila på vetenskaplig grund och vara avsedda för undervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I uppdraget ingår att prioritera hur medel ska fördelas mellan de olika språken och de språkliga varieteterna. Utgångspunkten ska vara hur stort behovet av lärverktyg är för respektive språk och varietet.

© Sametinget 2021
Uppdaterad: 2014-10-09

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90, 981 22 GIRON / KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
Tel 0980-780 30
E-post kansli@sametinget.se

Kontaktformulär 
Så här behandlar vi dina personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-15.00
Öppettider kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenySpråk
MenySpråk
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?