torsdag 25 juli 2024

Sverige kan göra mer för det samiska språket

Rätten till samiska finns fastslagen i Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) och i Språklagen (2009:600). Trots det så brister förutsättningarna för att uppnå goda resultat, utveckla och bevara de samiska språken. Barnen får helt enkelt inte den undervisning de har rätt till. Läget är akut!

Starka utbildningsmodeller med fullständigt språkbad har överlägsen effekt och har visat sig framgångsrika för andra hotade urfolksspråk i världen. De starka modellerna är inte genomförbara i Sverige eftersom skolförordningen (2011:185 kap 9 §§ 12, 13) inte tillåter dessa för samiskan.

- Det finns en frustration över att utbildningssystemet inte utvecklats parallellt med den minoritetspolitiska reformen, säger Josefina Lundgren Skerk, ordförande i Sametingets språknämnd. Samerna är ett urfolk med egna språk som det finns behov av att utveckla inom både förskola och skola.

Inom det samiska samhället finns engagemang och intresse inte minst från samiska föräldrar att revitalisera, stärka, de samiska språken inom förskola och skola. Enbart på förskolenivå är det lagligt att bedriva verksamheten helt på samiska. I praktiken finns bara några få förskolor där detta sker. Samiska barns och elevers undervisning varierar både i kvalitet, i tid och innehåll från kommun till kommun. Detta begränsar starkt möjligheterna att uppnå minoritetsreformens intention att revitalisera samiskan. Språket är betydelsefullt för att förstå sin egen kultur och bakgrund samt stärka sin egen identitet och tillhörighet.

- Samiskspråkig förskola med bemanning av samisktalande pedagoger har avgörande betydelse för främjande, utveckling och bevarande av samiskan, förklarar Ingegerd Vannar, arbetsledare på Samiskt språkcentrum.

Sametinget har enligt Sametingslagen (1992:1433)som uppgift att leda det samiska språkarbetet. Att främja utvecklingen av de samiska språken och samisk utbildning är grundläggande inom det arbetet.

De samiska utbildningsalternativen behöver utökas på alla nivåer. Kraven från samiskt håll är tydliga:

- Det är nödvändigt att starka undervisningsmetoder för flerspråkighet blir lagliga i Sverige. Tolkningen av lagtexten bör förtydligas, och lagtextens skrivning som omfattar samisk förskola inom förvaltningskommunerna bör skärpas, framhåller Josefina Skerk.

I Unescos rapport från 2003 “Language Vitality and Endangerment” talas om hur mänskligheten för varje förlorat språk går miste om svar på grundläggande framtida frågor. Sametinget skulle önska att Unescos tankar och synsätt inspirerar myndigheter att känna större engagemang och större ansvar för de samiska språkens revitalisering i Sverige. Därför håller Sametinget, genom språknämnden och Samiskt språkcentrum, ett seminarium den 18 juni för riksdagsledamöter.


För mer information:

Ingegerd Vannar
Arbetsledare Samiskt Språkcentrum
070 – 298 16 61
ingegerd.vannar@sametinget.se

Josefina Lundgren Skerk
Ordförande Sametingets språknämnd 
070 – 582 21 21

josefina.skerk@gmail.com

© Sametinget 2024
Uppdaterad: 2014-06-24

Om Sametinget

Sametinget är både en statlig myndighet med förvaltningsuppgifter och ett folkvalt samiskt parlament med uppdraget att verka för en levande samisk kultur i Sverige.

VISSELBLÅSARFUNKTION

E-FAKTURA

Myndigheten

Sametinget är en statlig myndighet under regeringen, med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring.

Det folkvalda organet

Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas till plenum tre gånger per år. Styrelsen är ytterst ansvarig för Sametingets verksamhet.

Kontakt

Sametinget
Box 90
981 22 GIRON / KIRUNA

Vid rekommenderad post använd adressen ovan!

Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Tel. 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
Org.nummer: 202100-4573

Kontaktformulär 
Behandling av personuppgifter

Tillgänglighetsredogörelse

Öppettider:
Mån-Fre 08.30-12.00, 13.00-15.00
Kring storhelger och under sommaren:
Mån-Fre 08.30-12.00

MenyPress
MenyPress
På sametinget.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?